Kijken we de verkeerde kant op?

Op LinkedIn had ik (Frank van Gool, mede-eigenaar van Trifier) een bericht over teamdynamiek gedeeld en daar reageerde Edwin Lichteveld (teammanager Brabantzorg) op: “Helemaal mee …

Lees verder »

Situationele zelforganisatie

“Teamwork is fantastisch!”“In een Team Everbody Achieves More!Zolang het goed gaat ja! We hebben regelmatig te maken met teamvraagstukken. Teams die zijn vastgelopen, door te …

Lees verder »

Het verschil tussen debriefing en evaluatie

De stappen van SAPREA (Signaleren, Analyseren, Plannen, Reageren, Evalueren en Afwikkelen) geven veel teams een houvast om methodisch te werken bij incidenten, om het er …

Lees verder »

Een dag uit het werk als Trifier trainercoach op een PG afdeling

“het getuigt van lerend vermogen van een team om mij ‘als buitenstaander’ een kijkje in de keuken te geven” Set van der Hoorn, trainer bij …

Lees verder »

Begeleiding en zorg zo vormgeven dat onvrijwillige of verplichte zorg überhaupt niet nodig is

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht geworden. Het werkveld krijgt enige …

Lees verder »

Reflectie – zoek je irritantste collega op

Als hulpverlener maak je soms moeilijke situaties mee waar je ter plekke op moet reageren. Op het gebied van agressie of dreiging levert dat vaak …

Lees verder »

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders