Presentatie

Bij het thema ‘Presentatie’ komen deze topics aan bod:

Bespreken ingevulde logboek dag 4 en voorbereidingsopdracht 5
Eindpresentaties; iedere deelnemer biedt individueel een training aan van 20 minuten. Vooraf is besproken welk model tijdens de presentatie wordt meegenomen: SAPREA, Crisisontwikkelingsmodel (COM), Soorten agressie, Woordvoerderschap, USB, 3AAA, Holding
Uitleg voorbereidingsopdracht dag 6

Het materiaal dat hierbij hoort, kun je downloaden via het menu hieronder of via het menu aan de linkerkant.

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches