Tot slot & Bronnen

Een korte literatuurstudie levert al veel en uiteenlopende informatie op. Eenduidigheid is er niet en zal er ook niet snel komen. Terwijl de discussies doorlopen besluiten wij hier met de vaststelling dat je op veel verschillende manieren naar agressie kunt kijken. Voor het omgaan met agressie vraagt dat een open instelling; je weet niet wat precies de oorzaak is van de oplopende spanning maar je zult er toch mee moeten omgaan.

In de trainingen bejegening, conflicthantering en/of agressiepreventie gaan we niet verder in op de psychologische verklaringsmodellen of wat degene tegenover ons nu bezielt. We concentreren ons op een professionele, flexibele en de-escalerende houding.

  • Bakker, CB. En Bakker-Rabdau, MK (1980). ‘Verboden toegang.’ De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
  • Dollard, John; Miller, Neal E.; Doob, Leonard W.; Mowrer, O. H.; Sears, Robert R. (1939) Frustration and aggression. New Haven, CT, US: Yale University Press 
  • Erikson, E., (1950) Childhood and Society, New York, W. W. Norton and Co 
  • Freud, S. (1915). Driften en hun lotgevallen, Psychoanalytische theorie 3, 31-65, Meppel:Boom 
  • Jo, E. ,Berkowitz, L. Bryant, J. Zillmann, D. (1994). Media effects: Advances in theory and research, LEA’s communi- cation series (pp. 43-60). Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates
  • Lorenz, K. (1966). On aggression. In: S.S. Brehm, S.M. Kassin & S. Fein (Eds.), Social Psychology, 388-433. Bos- ton/New York: Houghton Mifflin Company. 
  • Waal, F. de. (2005). De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn? Amsterdam/Antwerpen: Contact.
  • Watzlawick, P and Beavin, J. (1967) ‘Some Formal Aspects of Communication’ , American Behavioral Scientist 1967 10: 4
  • Watzlawick, P., Beavin, J. en Jackson, D, (1991) vierde druk, ‘De pragmatische aspecten van de menselijke com- municatie’, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
  • Willemse, J., (2010), ‘Anders kijken, theorie en praktijk van de systeembenadering’ Bohn Stafleu van Loghum, Houten 

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches