“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”

Hulpvraag
“Binnen ziekenhuizen komt agressie regelmatig voor. ETZ vindt het belangrijk om haar medewerkers hierop goed toe te rusten, het veiligheidsgevoel te vergroten en hier helder en uniform beleid op te hebben. Trifier traint en begeleidt onze medewerkers middels maatwerk trajecten. Medewerkers leren beter omgaan met escalerende situaties en ze hebben het besef gekregen dat zij hier melding van kunnen maken. Daarnaast hebben we onder begeleiding van Trifier aandachtsfunctionarissen aangesteld en getraind om dit thema binnen de organisatie actief te houden en te borgen.”

Resultaat
“Via scholing en training hebben we de verbinding weten te leggen tussen de verschillende eilanden die er binnen de organisatie waren ontstaan. Wij zijn erg blij met de persoonlijke manier waarop Trifier te werk gaat. Ze luisteren goed naar de vraag, sluiten aan op nieuwe ontwikkelingen en zoeken steeds de verbinding.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders