cropped-Trifier-logo-2.png

“We zijn ons meer bewust van wat er al goed gaat. En medewerkers zijn zelfbewuster geworden. Ze zien wat ze anders kunnen doen”

“Het contact met Mark van Peufflik was er al”, zo vertelt Anette over hoe de samenwerking met Trifier begon. “Door zijn werk bij hen kwam ik met Proteion ook in aanraking met Trifier. En zag ik de gezamenlijke visie zoals wij die ook hebben op leren en ontwikkeling. Trifier zet de werkvloer centraal. Dat wil zeggen; ze kijken wat dáár, op de werkvloer, nodig. is Er wordt geen standaard werk of oplossing aangeboden. Dat was voor ons van doorslaggevend belang om een samenwerking aan te gaan.”

Onze hulpvraag
“We gingen vanuit twee organisaties aan de slag om de zorgverlening rondom ouderen met dementie en complexe gedragsproblematiek op een vernieuwende manier vorm te geven. We hadden een nieuw team, twee culturen, een nieuwe locatie, nieuwe cliënten. Eigenlijk was alles nieuw. We wilden dit team handvatten en tools geven die hun helpen om dit concept en expertise van de grond te krijgen; en vooral samen te leren”, zo legt Anette uit.

Inzicht
Anette gaat verder: “Mark is namens Trifier bij ons als procesbegeleider gestart. Zijn eerste stap was het bezoeken van de locatie/afdeling. Door daar waar het gebeurt, er gewoon te zijn, maakte al een eerste goede indruk. De medewerkers voelden dat als oprechte aandacht, voor hen. Mark’s eerste bezoek stond in het teken van kijken naar wat goéd ging, daar focuste hij echt op. In een helder verslag heeft hij uitgewerkt wat hij zag en hoorde. Dat verslag is gedeeld met de medewerkers. Die ervan onder de indruk waren; een aha inzicht. Zij zagen tot die tijd eigenlijk vooral wat niet goed ging en wat er nog allemaal moest gebeuren. Nu zij van een externe professional hoorden en terugzagen wat er allemaal al wel goed ging gaf hen dat een enorme opsteker. Zij hebben die professionele blik met positieve feedback en complimenten als zeer prettig ervaren.”

Anette vult aan: “Als organisatie zagen we nog eens heel duidelijk dat echte aandacht voor het team belangrijk is. Het team inspraak geven in zo’n ontwikkeltraject maakt het verschil zo hebben wij ervaren. Niet van: ‘zo gaan we het doen’. Maar: ‘gezien en gehoord worden, er langs gaan, ondersteunen’.

Veranderd
Op de vraag wat er sinds de start van het traject tot nu is veranderd, antwoordt Anette dat dat vooral bewustwording is: ”Bij de start van het traject is er een ‘foto’ gemaakt van wat er al is en met welke urgente vragen het team graag aan de slag wilde. Dit hebben we in de vorm van een actie-onderzoek gedaan. Deze opzet gaf ruimte aan de teamleden om hun verhaal te doen en zelf invloed te pakken op waar ze mee aan de slag wilden. Dat gaf bewustwording, focus en energie. Het zette het team echt in de actie-stand; hier willen we mee aan de slag. Mark is op twee van deze vragen onze procesbegeleider geworden. We gingen aan de slag in de vorm van broedplaatsen. Medewerkers gingen met elkaar hun vraag verkennen, op zoek naar mogelijke oplossingen en alternatieven. Een voorbeeld van een vraag was: hoe kunnen we in verbinding met de familie ons werk doen? Samen gingen medewerkers onderzoeken ‘wat kan hier werken’. Mark stelt daarbij vragen, die medewerkers helpen om breder en anders te kijken naar hun vraagstuk. Ook deelt hij daarbij de ervaringen die hij in andere werkvelden meemaakt. Waar wij op onze beurt weer van leren en eruit halen wat ook bij ons zou kunnen werken. Medewerkers gingen experimenteren met de bedachte oplossingen. Ook kregen ze wat ze nog wilden leren. Er is één trainingsbijeenkomst ‘Omgaan met agressief gedrag’ georganiseerd voor het team.”

Meer vertrouwen
“Er is nu meer vertrouwen bij de medewerkers zelf en onderling”, zegt Anette. “In de Broedplaats (Camp, 2009) is dat duidelijk geworden”, vertelt ze: “Medewerkers zijn zelfbewuster geworden. Ze zien wat ze anders, op een andere manier, kunnen doen. Wat ook erg helpt is dat er voorbeelden uit de praktijk worden besproken. Ze horen bijvoorbeeld wat het voor de naasten van de patiënt betekent om met de dementie om te gaan en kunnen zich nu beter in hen verplaatsen.”

Resultaat
Vanuit twee organisaties werd een expertisecentrum opgestart. Het doel van het ontwikkeltraject was vooral het team in de lead te zetten en hen te ondersteunen dit vorm te geven. Samen aan de slag, nieuwsgierig zijn, onderzoeken, experimenteren in het werk, reflecteren, leren en nieuwe kennis opdoen. Het doel was ook om het zelflerend vermogen te stimuleren. Laten ontdekken dat je als medewerker juist zelf al heel veel weet en kunt. Het zelf nadenken over de mogelijkheden, je creativiteit ontdekken en daarin samenwerken met je collega’s, is wat Proteion hiermee als doel voor ogen had. “Dat is gelukt”, vertelt Anette: “Medewerkers zeggen zelf dat deze manier van leren hen heel goed helpt. Wel merken we dat een externe begeleider/aanjager fijn is om dit proces te ondersteunen. We zijn nu op het punt aangekomen om daarin een volgende stap te maken, bijvoorbeeld door te kijken of we interne medewerkers hiervoor op gaan leiden.”

Proteion over Trifier
Tot slot laat Anette weten dat de (administratieve)begeleiding die ze van Trifier krijgen goed en duidelijk is: “Wat hen onderscheidend maakt, is dat het echt een partner is die met je meedenkt. Trifier kiest niet voor een standaard oplossing. Ze kijken echt ‘wat is hier specifiek nodig’. Steeds samen sparren en afstemmen over wat een eerstvolgende beste stap is, werkt goed. Dat maatwerk vinden wij heel fijn”.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders