cropped-Trifier-logo-2.png

“Het inzicht dat wij zelf ook een rol spelen in het ontstaan van agressie en dus ook een rol hebben in het voorkomen van agressie”

Miranda van den Oetelaar, Teamleider V&V

“Zorggroep Elde Maasduinen had behoefte aan scholing rondom het omgaan met agressie. Zowel fysiek als verbaal. Deze behoefte was er al langer maar werd versneld door de opname van een cliënt met fors agressief gedrag waardoor diverse medewerkers zich niet meer veilig voelden op de werkvloer. We zijn bij Trifier uitgekomen op basis van de offerte die door jullie is uitgebracht. Daarin stond precies verwoord wat wij bedoelden en nodig hadden. Deze sloot het beste aan bij de vraag die er was vanuit het team en de visie en werkwijze van de organisatie”, aldus Miranda.

Over de verdere ervaringen zegt ze. “Diverse werknemers hadden dezelfde vragen waarop ze graag begeleiding wilden: praktische handvatten krijgen hoe om te gaan met fysieke agressie. Vanuit de visie van de organisatie was de vraag vooral om te leren hoe de-escalerend te werken. Uiteraard leefde deze vraag ook binnen het team, maar er was vooral behoefte aan het veilig willen voelen op het werk.”

Miranda vertelt over het grootste rendement van dit traject. “Medewerkers zijn tot inzicht gekomen dat zij zelf een factor zijn in het ontstaan van agressie en dus ook een factor zijn in het voorkomen van agressie. We zien nu het belang in van voorkomen van spanningsopbouw en het gebruik van de signaleringsplannen zoals we deze al wel kenden. Maar het signaleringsplan was tot de tijd van de Trifier training vooral een document en werd nauwelijks in de dagelijkse praktijk gebruikt. Daar is nu verandering in gekomen. Meteen na de scholing waren medewerkers alert en werd er veel over gesproken. Belangrijkste verandering is dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen rol en dat we in gesprek zijn over waar zit je zelf in je spanning en hoe de-escaleer je jezelf.”

Ze vervolgt. “De meeste medewerkers hebben meer zelfvertrouwen gekregen in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. De onderlinge samenwerking blijft een punt van aandacht. We willen het onder de aandacht blijven houden, vandaar dat we ook besloten hebben om een workshop te organiseren.”

Miranda, tot slot. “Het traject heeft zeker bijgedragen aan de doelen die we voor ogen hadden. Dit is merkbaar aan het meer stil staan bij omgaan met complex gedrag, het stellen van grenzen en hierover praten met elkaar. Ook wordt er meer stilgestaan bij het afbouwen van vrijheid beperkende maatregelen. Mijn tip als je een traject bij Trifier gaat doen: denk voorafgaand aan het traject na over het borgen van de geleerde vaardigheden binnen je organisatie en maak hier samen goede afspraken over. Trifier is een waardevolle partner in het leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie & hoe het de-escalerend handelen vorm te geven.”

Al meer dan 90.000 zorgprofessionals
van 139 organisaties gingen je voor

Ook met ons werken? -> Bekijk ons aanbod

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches