SAPREA

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Verkoop via Webshop
Begin
Deze training is momenteel gesloten

Binnen Trifier en onze diensten hanteren we het zes stappen SAPREA® model, als basis voor het methodisch leren werken met incidenten en agressie. Met een evaluatie of checklist volgens het SAPREA® model kan de individuele medewerker of het team gericht zoeken naar verbetermogelijkheden. Hierdoor leer je ervoor te zorgen dat je als individu maar ook als team steeds beter wordt in het de-escaleren en het vertragen van incidenten. 

SAPREA® is een afkorting voor:
1. Signaleren
2. Analyseren
3. Plannen
4. Reageren
5. Evalueren
6. Afwikkelen

 

 

Het zes stappen SAPREA® model, en de bijbehorende thema’s zijn hieronder per stap ingedeeld, zodat je e.e.a. makkelijk kan terugvinden.

Dit online SAPREA® platform hoort bij het werkboek SAPREA® dat je bij de training hebt gekregen. Je hebt 1 jaar toegang tot het materiaal op dit platform.

NOOT
Het materiaal (documenten, artikelen, presentaties, filmpjes etc.) dat in deze training op dit platform staat mag je, alleen intern, voor trainingen aan medewerkers binnen jouw organisatie, gebruiken. Gebruik van dit materiaal buiten de eigen organisatie is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trifier.

Dit online SAPREA® platform hoort bij het SAPREA® werkboek dat je hebt ontvangen bij de training.

Het Crisisontwikkelingsmodel (COM)

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches