cropped-Trifier-logo-2.png

Borging en Continu leren​​ - Verdieping

Trainers Netwerkdag 4 maart 2024

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg en welzijn sector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorziet deze Trainers Netwerkdag van Trifier. Deze netwerkdag is een verdieping en vervolg op de Train-de-Trainer leergang. De dag is alleen te volgen indien je voor de Train-de-Trainer leergang bent gecertificeerd en bent aangesloten bij Trifier.

Er zijn 2x per jaar Trainers Netwerkdagen van een hele dag: met afwisseling van intervisie, casussen en keuze uit workshops. 

Wat kan je verwachten?

Invloed, bewustwording, intervisie, fysieke vaardigheden, specifieke doelgroepen

Tijdens de Trainers Netwerkdag leren interne trainers dat de manier waarop ze voor de groep staan, hoe ze zich bewegen en uiten en hoe ze de deelnemers benaderen en aanspreken, van invloed is op de stemming, sfeer en aandacht in de groep. Het gaat over bewustwording van de rol als trainer. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest actuele (en specifieke) fysieke vaardigheden, behorende bij diverse doelgroepen.

 • Hoe ga ik om met weerstand in een groep?
 • Welke werkvormen gebruik je bij de verschillende Trifier modellen?
 • Hoe zorg ik dat ik als interne trainer het thema ‘veiligheid’ actueel houd binnen de organisatie waar ik werk?
 • Hoe profileer ik me als trainer?
 • Oefenen van de (fysieke) vaardigheden aan de hand van ingebrachte casuïstiek
Voor WIe?

De Trainers Netwerkdag is speciaal en uitsluitend bedoeld voor trainers-professionals die de Train-de-Trainer leergang succesvol, met certificaat, hebben afgerond en daardoor getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Onze aanpak gaat uit van een humane visie en daarbij zijn de-escaleren en de regie hebben kernbegrippen. Ook is het een voorwaarde dat je als relatie bent aangesloten bij Trifier.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen interne trainers de gelegenheid om in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en met andere trainers te oefenen en casuïstiek te bespreken. Hiermee behouden ze een blijvende focus op het thema ‘veiligheid’ binnen de organisatie.

Er is geen lidmaatschap voor nodig. Aanmelding en betaling is per bijeenkomst. Deelname aan een Trainers Netwerkdag is tevens dé manier om in aanmerking te komen voor her-certificering. 

Interesse in deze netwerkdag? Wacht niet te lang met aanmelden, er zijn namelijk maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Resultaat
Zelf (interactief) trainen in organisatie, vroegsignaleren & de-escaleren, professioneel begeleiden, feedback.

Met de Trainers Netwerkdag voor (fysieke) interne trainers blijven organisaties grip houden op een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en cliënten. Interne trainers blijven hierdoor ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit zijn waardevolle elementen voor een verbeterd cliëntcontact en vertrouwenwekkende communicatie onderling. De ervaring leert dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

De opzet van de trainers netwerkdagen
 • De dagen worden 2x per jaar georganiseerd.
 • Gericht op de didactische vaardigheden van het trainerschap.
 • Iedere bijeenkomst staat in het teken van een ander thema.
 • We starten de dag plenair met alle deelnemers: leerervaring, vraagstukken, voorbeelden, stukje theorie waar nodig en uiteraard praktijk.
 • Daarna zijn er workshops.
 • Het oefen van (fysieke) vaardigheden komt hierbij ook aan bod.
 • Er zijn meerdere Trifier trainers aanwezig die we inzetten op deze dag.
Deelname en hercertificering
 • Er is geen lidmaatschap nodig om te kunnen deelnemen.
 • Aanmelding en betaling is per bijeenkomst.
 • Voorwaarde om deel te nemen is dat je de Train-de-Trainer leergang succesvol hebt afgerond en daarvan een (eventueel verlopen) certificaat hebt.
 • Deelname aan een Trainers Netwerkdag is tevens dé manier om in aanmerking te komen voor her-certificering, die dan weer een jaar geldig is.
Programma 4 maart 2024

Achter de schermen zijn we momenteel druk bezig met de thema’s en de inhoud van het programma. Zodra het programma definitief is, zullen we dat uiteraard hier op deze pagina delen. 

Wil je een seintje krijgen als het zover is? Laat het ons weten via de mail, dan sturen we de informatie t.z.t. naar je toe. 

Locatie
Trainers Netwerkdagen zijn bij The Dome, Kruisboog 32 in Houten. Hier is ook een dojo aanwezig.

Kun je er 4 maart niet bij zijn, weet dat de volgende Trainers Netwerkdag op maandag 7 oktober 2024 is. 

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Janneke Nix, projectmanager Trifier

Janneke Nix, projectmanager

Heb je nog vragen over deze Trainers Netwerkdag? Mail voor de details naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

Of bel ons op telefoonnummer +31 (0)161 23 11 138.

 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders