Vaardigheden en deskundigheid - training

Training: Veilig Fysiek Begeleiden

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg- en welzijnsector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Tegenwoordig zijn ‘oude’ technieken in het kader van Dwang en Drang zoals separatie en fixatie vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt nauwelijks nog verdedigbaar.

De nieuwe context vraagt een professionaliseringsslag bij medewerkers. Zij zullen naast de-escalatievaardigheden een set aan fysieke vaardigheden moeten bezitten om de situaties voor zichzelf en cliënten veilig te houden. Dit vraagt om samenwerkings- en fysieke technieken die voortdurend up-to-date gehouden worden.

Wat kan je verwachten?

Verbeter je fysieke vaardigheden in escalerende situaties, cliënt centraal, werken volgens inzichten van geweldloze communicatie.

Tijdens de training staan we stil bij de volgende thema’s:

 • Vroegsignalering en preventie
 • De-escalerende vaardigheden
 • Houdingscommunicatie
 • Fysiek ingrijpen en het bieden van alternatieven
 • Loskom- en bevrijdingstechnieken
 • Holdingstechnieken
 • Begeleiding bij zeer hoge spanning en het bieden van alternatieven
 • Angstreductie en ontspanning in zeer spannende situaties
 • Handelingsalternatieven
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle zorgsectoren, die zich willen ontwikkelen in het signaleren van spanningsopbouw, het voorkomen van en het omgaan met escalerend gedrag.

Resultaat
Grote ontwikkeling

Deelnemers die de training volgen, maken over het algemeen een grote ontwikkeling door. Zij:

 • beschikken over nieuwe (succesvolle) vaardigheden om een conflict te hanteren, afgestemd op de individuele medewerker;
 • zijn zich bewust van de eigen houdingscommunicatie en het effect van die houdingscommunicatie op de ander;
 • kunnen fysieke vaardigheden toepassen op zo’n wijze dat deze de relatie met de cliënt niet onnodig schaden;
 • weten hoe veiligheid voor medewerker, cliënt en cliëntengroep vorm te geven.

Organisaties blijven zo grip houden op een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
Mijzo
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Frank van Gool, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders