Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Trainingen in het speciaal onderwijs

Trainingen voor medewerkers IN het SBO en SVO

In het speciaal onderwijs krijgen medewerkers vaak te maken met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van scholen voor speciaal onderwijs werken namelijk voor en met leerlingen met een uiteenlopende achtergrond en problematiek. Ze hebben niet alleen te maken met de leerlingen zelf maar vaak ook met hun ouders of verzorgers. In dat contact kan er sprake zijn van vragen, emoties, spanningsopbouw en soms zelfs van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Trifier biedt een uitgebreid scala aan trainingen en ontwikkeltrajecten waarmee medewerkers worden toegerust met de houding, kennis en vaardigheden om klantgericht te werken en tegelijkertijd de veiligheid voor zichzelf en anderen te waarborgen. Denk hierbij aan trainingen die uw medewerkers leren omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Download de gratis checklist voor heldere inzichten in veilig werken bij incidenten.

Voor WIe?

Deze trainingen zijn bedoeld voor professionals in het speciaal onderwijs die werken met spanningsopbouw en complexe situaties en die zich willen ontwikkelen op het gebied van het stellen van grenzen, het de-escaleren en ten goede laten keren van de communicatie.

Wat kun je verwachten?

De trainingen voor het speciaal onderwijs zijn ontworpen om medewerkers niet alleen theorie te bieden, maar vooral praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij combineren we theorie met rollenspellen, casuïstiekbesprekingen en groepsdiscussies, waardoor deelnemers de kans krijgen om scenario’s te stimuleren die zij in de realiteit kunnen tegenkomen.

Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Resultaat

Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag en agressie in het speciaal onderwijs.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werkklimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

Omgaan met agressie

Bij Trifier zijn we ons bewust van de gevoeligheid rondom het woord ‘agressie’ en proberen we deze term daarom zo veel mogelijk te vermijden in onze teksten en trainingen. We begrijpen echter dat er veel vragen zijn rondom dit onderwerp, vandaar dat we de term in sommige gevallen uitlichten op deze pagina.

Onze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden en strategieën die helpen bij het hanteren van complexe communicatie en spanningsvolle situaties. Wij geloven dat het vermijden van de term ‘agressie’ stigmatisering vermindert en een transparante dialoog bevordert, wat cruciaal is voor effectieve conflictresolutie.

Onze missie sluit nauw aan bij deze benadering, waarbij we organisaties en hun medewerkers uitrusten met de kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om veilig en respectvol te reageren in complexe situaties. Dit stelt ons in staat om een positieve en klantgerichte benadering te behouden en de focus te leggen op effectieve communicatie, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders