flexibiliteit op het werk

Trainingen in het speciaal onderwijs

Trainingen voor medewerkers IN het SBO en SVO

Medewerkers van scholen voor speciaal onderwijs werken voor en met leerlingen uiteenlopende achtergrond en problematiek. Ze hebben niet alleen te maken met de leerlingen zelf maar vaak ook met hun ouders of verzorgers. In dat contact kan er sprake zijn van vragen, emoties, spanningsopbouw en soms zelfs van dreiging en grensoverschrijdend gedrag. Trifier biedt een uitgebreid scala aan trainingen en ontwikkeltrajecten waarmee medewerkers worden toegerust met de houding, kennis en vaardigheden om klantgericht te werken en tegelijkertijd de veiligheid voor zichzelf en anderen te waarborgen.

Voor WIe?

Deze trainingen zijn bedoeld voor professionals in het speciaal onderwijs die werken met spanningsopbouw en complexe situaties en die zich willen ontwikkelen op het gebied van het stellen van grenzen, het de-escaleren en ten goede laten keren van de communicatie.

Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Resultaat

Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders