cropped-Trifier-logo-2.png

Leren door te doen

Onze programma’s zijn gericht op:

  • Concrete handvatten bij het omgaan met en voorkomen van escalerende situaties
  • Het ontwikkelen van cliënt/patiëntvriendelijke handelingsalternatieven
  • Samenwerking en communicatie
  • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties
  • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel

Leren door te doen

 Trifier staat voor leren door te doen. In onze opleidingen en trainingen zetten we afwisselende interventies in. Zoals kennissessies, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, en observatie.

Concrete oplossingen

We bieden je concrete handvatten bij het omgaan met en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en agressie op een cliëntvriendelijke manier. Hierdoor versterk je je zelfvertrouwen én veiligheidsgevoel.

Samenwerking

Het betrekken en verbinden van zowel cliënten, professionals als hun externe omgeving vinden we essentieel. Onze trainingen dragen daarom ook bij aan de communicatie en samenwerking in het team.

Ons aanbod

Van organisatie- en teamtrainingen tot individuele begeleiding

Cardia

"Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan"
Anne Kramer
Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis​

"De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend"
Marjolein Jochems
Hoofd Afdeling Psychiatrie
Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches