Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Ons aanbod

Agressie training in de zorg

Voor de Zorg

Medewerkers in de gezondheidszorg hebben te maken met cliënten of patiënten en hun naasten met emoties, spanningsopbouw en soms zelfs van dreiging en grensoverschrijdend gedrag. Trifier biedt ontwikkeltrajecten voor alle sectoren van de gezondheidszorg.

1 op 1 coaching in de zorg

Voor de Welzijnssector

Medewerkers in de welzijnssector zoals maatschappelijke opvang, dak en thuislozen opvang, verslavingszorg en jeugdwerk hebben te maken met gedrag van cliënten of deelnemers en soms hun sociale netwerk. Soms is dit gedrag moeilijk, geladen en soms dreigend. Dan is het goed om daarin te worden opgeleid door Trifier.

omgaan met agressie in het onderwijs

Voor Speciaal Onderwijs

Medewerkers van scholen voor speciaal onderwijs werken voor en met leerlingen uiteenlopende achtergrond en problematiek. Ze hebben ook met hun ouders of verzorgers te maken. In dat contact kan er sprake zijn van vragen, emoties, spanningsopbouw en soms zelfs van dreiging en grensoverschrijdend gedrag.

Training De-escalerend werken

Vaardigheden en Deskundigheid

Waar ligt jouw grens? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Leer (non)verbale uitingen van grensoverschrijdend gedrag en agressie te herkennen en hier de-escalerend op te interveniëren. En versterk je zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel.

Train-de-Trainer

Samenwerking en Teamontwikkeling

Ontwikkel een open team met meer zelfvertrouwen in het signaleren en voorkomen van spanningsvolle situaties. En handelingsalternatieven om hier op een uniforme en cliëntvriendelijke manier mee om te gaan.

Weerbaarheidstraining Trifier

Borging en Continu leren

Het aantal agressie-incidenten en gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg nemen toe. Hoe houd je blijvend aandacht voor veiligheid? Hoe blijf je anticiperen op de veranderende (werk)omgeving?

training omgaan met onbegrepen gedrag

Van organisatie- en teamtrainingen tot individuele begeleiding

Leren door te doen

Cardia

"Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan"
Training voor aandachtsfunctionarissen omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Anne Kramer
Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis​

"De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend"
Beleid grensoverschrijdend gedrag voorbeeld ziekenhuis Albert Schweitzer referentie Trifier
Marjolein Jochems
Hoofd Afdeling Psychiatrie

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders