Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Promotieonderzoek Flexibiliteit

Het onderzoek spitst zich toe op de flexibiliteit van zorgorganisaties

Het creëren van flexibiliteit op alle organisatorische niveaus is lastig. Mensen houden immers van hun comfortzone, managers willen de controle houden en organisaties willen hun identiteit en consistentie bewaken. Met het promotieonderzoek uitgevoerd door Frank van Gool, onder begeleiding van Prof. Dr. Inge Bongers, Dr. Joyce Bierbooms en Prof. Dr. Richard Janssen, levert Trifier in samenwerking met Tranzo een bijdrage aan de kennis op het gebied van flexibiliteit.

Het onderzoek spitst zich toe op de flexibiliteit van zorgorganisaties; hoe kunnen medewerkers, teams en organisaties zorgen voor duurzame flexibiliteit en mentale veerkracht in een omgeving waar de veiligheid onder druk staat? Lees meer over hoe de flexmonitor hier concrete richting aan geeft.

Op 25 maart 2022, heeft Frank van Gool succesvol zijn proefschrift verdedigd: ‘Keep it complex! How organizations in mental health care create flexibility as a permanent and pro-active attitude’.

Keep it complex onderzoek Trifier teamontwikkeling zorg
Proefschrift Frank van Gool

Onderzoek​

Verbinden van wetenschap en praktijk

Onderzoek helpt bij het naar boven halen van knelpunten, krachten, aanwezige kennis en behoeften als het gaat om een veilige, kwalitatieve en plezierige zorgomgeving. Een goede analyse van de situatie en evaluatie van beleid dragen bij aan het zetten van de juiste stappen en het komen tot werkbare oplossingen.

Trifier voert diverse kleine en grote toegepaste sociaalwetenschappelijke onderzoeken uit, zowel op eigen initiatief als in opdracht. We vertalen praktisch en wetenschappelijk onderzoek naar concrete oplossingen, methoden en praktijkgerichte modellen. Op deze manier vormen de meest actuele kennis en ervaring altijd de basis van onze advies- en trainingstrajecten.

Ontwikkelingen in de intensieve zorg

Zorgorganisaties en hun medewerkers moeten alle zeilen bijzetten om te anticiperen. Slimmer werken, innoveren en het ontwikkelen van flexibiliteit zijn daarbij van enorm belang. Met onze kennis, ervaring, hart en ziel dragen we daar graag aan bij! Trifier draagt bij aan de ontwikkelingen in de zorgsector door praktische slimheid te koppelen aan wetenschappelijke kennis. We doen dat middels het integreren van praktisch onderzoek in onze adviestrajecten en trainingen, door nieuwe producten te blijven ontwikkelen, te participeren in wetenschappelijk onderzoek en door eigen (promotie-)onderzoek. Met veiligheid als centraal thema richten we ons op onderwerpen als organisatie- en teamontwikkeling, (HIC)methodieken, radicalisering en crisisontwikkeling.

Onderzoek ondersteunt beleids- en besluitvorming. Trifier is daarom nauw verbonden met kennisinstellingen zoals:
Daarnaast participeren en adviseren we nationaal en internationaal in diverse zorg- en overheidsgerelateerde netwerken zoals:

Praktijkvoorbeelden

Trifier doet onderzoek op vele domeinen. Uw vraag is daarin leidend. Een greep uit onze trajecten:

  • Onderzoek naar het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en separaties
  • Onderzoek naar de samenwerking binnen en tussen multidisciplinaire teams
  • Onderzoek bij het opzetten van een HIC afdeling of specifieke zorgunit
  • Observaties en teamscans bij teamontwikkeling (o.a. middels gebruik van de flexmonitor)
  • Evaluatie van veiligheidsbeleid

Voorbeelden productontwikkeling en modellen:

  • Ontwikkeling van de methodiek ‘Close Contact Interventions’ (CCI) een cocreatie met GGz Breburg.
  • Doorontwikkeling van het Het Crisisontwikkelingsmodel (COM)
  • De ontwikkeling van de ‘Pathway to Intended Extreme Violence’ in het kader van radicalisering en de-radicalisering

Wat zeggen onze klanten?

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders