cropped-Trifier-logo-2.png

samenwerkingen en ervaringen

Wat zeggen onze klanten?

Trifier werkt in Nederland en België voor grote en kleine(re) instellingen in de gezondheidszorg, welzijnssector en speciaal onderwijs.

  • geestelijke gezondheidszorg
  • verstandelijk gehandicaptenzorg
  • algemene ziekenhuizen
  • verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • jeugdzorg
  • speciaal onderwijs
GGZ

Zorggroep Multiversum

Inzicht in het Crisisontwikkelingsmodel heeft ons vooral laten beseffen, hoe belangrijk nabijheid en presentie zijn in het de-escaleren en in preventie van escalatie…Lees verder…>
 

Jeff Van Roie, Coördinator en Kathleen Lodewyckx, Psycholoog – Zorginhoudelijk coördinator, Intro2

Dienstverlening

Leger des Heils

Veiligheid begint bij de voordeur. Zie een incident als leren, niet alleen als incident…Lees verder…>
 
 
Maurits Zondervan – Teammanager Leger des Heils, Domus Huis en Haard, Gouda
VVT/ouderenzorg

Attent Zorg en behandeling

“Bewustzijn van je eigen handelen wordt zichtbaar, en wat dat doet met het gedrag van de cliënt”…Lees verder…>

Rianne Westerhof, Programmaleider intensieve PG en rehabilitatie

AGZ

Maasziekenhuis Pantein

“Er is een aanspreekcultuur ontstaan, elkaar onderling bevragen. En de Trifier methodiek is onderwerp tijdens overleggen”…Lees verder…>
 
Ingrid van Hemmen, HRM Opleidingskundige en Margriet van Buuren, Manager kliniek en paramedici
AGZ

UMC Utrecht

“Medewerkers voelen zich veiliger, kunnen beter omgaan met spanningsvolle situaties. En dit resulteert in minder agressiemeldingen” …Lees verder…>
 
Carry van de Kappelle, Verpleegkundig stafmedewerker, Afdeling Psychiatrie, Divisie Hersenen
Speciaal Onderwijs
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen”…Lees verder…>
 
Natasja van Vlerken-Wolterman, directeur
GGZ

GGzE

“Er was behoefte aan andere aanpak om met agressie om te gaan. Eén die in lijn is met waar we als GGzE voor staan. Trifier sluit daar met hun visie en methodiek naadloos op aan”…Lees verder…>
 
Eric Irausquin, Manager GGzE Zorg & Veiligheid en intensieve behandeling
GGZ

Pro Persona – Pompestichting

“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”…Lees verder…>
 
 
Frank Pieplenbosch, senior verpleegkundige
Speciaal Onderwijs

Antoon van Dijkschool

“Meer grip op moeilijke situaties, bekwaamheid en vertrouwen. En beduidend minder escalaties”…Lees verder…>
 
Irma Hermans, Teamleider VSO
VVT/ouderenzorg

Stichting De Waalboog

“Veilig voelen is een werkwoord. Je moet er zelf iets voor doen”…Lees verder…>
 
 
Hellen Donkers, zorgmanager en Petra Coelen, verpleegkundige
Jeugdzorg

Nidos

“We merken dat de medewerkers zichzelf beter toegerust voelen”…Lees verder…>
 
Marjolein Groen, Coördinator Opleidingen
VVT/ouderenzorg

Mijzo

“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”…Lees verder…>
 
Anne Snoek, Adviseur Opleiding en Ontwikkeling Karin Landa, Locatiemanager de Kloosterhoeve
VGZ

Humanitas DMH

“Het belangrijkste inzicht is meer aandacht en focus op signaleren plus preventie. Meer proactief te reageren”…Lees verder…>
 
Iris Idema, gedragsdeskundige en
Christa Miedema, HR adviseur Opleiden
VVT/ouderenzorg

Proteion

“We zijn ons meer bewust van wat er al goed gaat. En medewerkers zijn zelfbewuster geworden. Ze zien wat ze anders kunnen doen”…Lees verder…>
 
Anette Beurskens, adviseur Leren en Ontwikkelen
 
VGZ

Intesa

“Door een langer traject te lopen met Trifier, kunnen we telkens nieuwe dingen bijleren en omzetten naar de praktijk”…Lees verder…>
 
Ines Volders, pedagoog mentale zorg & ambulante diensten
1e lijns

Familiehulp Turnhout

“Workshop Veilig op Huisbezoek: met de aangereikte methoden en instrumenten van Trifier merken we dat het team meer grip heeft en zich zekerder voelt”…Lees verder…>

Chantal van den Plas, Regiodirecteur

GGZ

Yulius

“We zien dat de waardering omhoog gaat. Mensen binnen Yulius zijn terecht kritisch. Dat de waardering omhoog gaat is dan des te mooier om te zien”…Lees verder…>
Jan Jongbloed, manager P&O

Dienstverlening

CZ

“Trifier’s manier van trainen zorgt voor bewustwording bij onze medewerkers. Daardoor kunnen ze situaties ombuigen. En duidelijke grenzen stellen”…Lees verder…>

Jan de Rooij, teamleider Zorgadvies

Ouderenzorg

Zorggroep Elde Maasduinen

“Het inzicht dat wij zelf ook een rol spelen in het ontstaan van agressie en dus ook een rol hebben in het voorkomen van agressie”…Lees verder…>
 
Miranda van den Oetelaar, teamleider V&V
 
VGZ

Pluryn

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”…Lees verder…>
 
Marco Seelen, Clusterleider V&V
Speciaal Onderwijs

Tarcisiusschool Nijmegen

“De samenwerking van docenten onderling is verbeterd. Elkaar bevragen en feedback geven is gemakkelijker geworden”…Lees verder…>
 
Huibert der Weduwen, Teamleider SO/VSO
 
VVT/ouderenzorg

Cardia

“Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan”…Lees verder…>

Anne Kramer, Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

GGZ

GGz Breburg

“Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan”…Lees verder…>
 

Christel van Dun, P&O Expert Opleiding & Ontwikkeling

VGZ en VVT-ouderenzorg

Borgerstein, St.Katelijne-Waver

“Na de intensieve begeleiding van Trifier is er een meer open communicatie ontstaan. Het team is alerter op signalen en is beter geworden in het stellen van grenzen”…Lees verder…>

Sophie Verstraeten, Orthoagoog en begeleider leefgroep

GGZ

Parnassia

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”…Lees verder…>
 

Sandra Van der Meulen, Teamcoach en Coördinator Training Veiligheid

AGZ

Bernhoven Ziekenhuis

“De begeleiding van Trifier op onze SEH sluit direct aan op de dagelijkse praktijk”…Lees verder…>
 
Marleen Roosendaal-Zwagerman, Teamleider VE SEH
AGZ

Albert Schweitzer Ziekenhuis

“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”…Lees verder…>
 
Marjolein Jochems, Hoofd Afdeling Psychiatrie
 
AGZ

ETZ Ziekenhuis

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”…Lees verder…>
 

Ton de Bruyn, adviseur arbeid en gezondheid

VERSLAVINGSZORG

Victas/Jellinek

“Onze medewerkers groeien in hun zelfvertrouwen en hun professionele handelingsbekwaamheid”…Lees verder…>
 

Jan Joosten, Senior Opleidingsadviseur

Zorggroep

Rivas

“Trifier is een fijne gesprekspartner met toegevoegde waarde. Ze bieden alternatieven, stellen goede vragen en sluiten aan bij doel dat wij voor ogen hebben”…Lees verder…>

Eva van Urk, Adviseur Leren & Ontwikkelen

 

GGZ

Emergis

“Er wordt echt iets met de trainingen gedaan, de deelnemers brengen het geleerde naar hun werkplek en passen het toe. Ze zien dat het verschil maakt”…Lees verder…>
 
Rianne Bouterse, Verpleegkundige MBO & Coördinator Veiligheidsmethodiek en -team

Al meer dan 90.000 zorgprofessionals
van 329 organisaties gingen je voor

Ook met ons werken? -> Bekijk ons aanbod

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches