cropped-Trifier-logo-2.png

“Trifier is een fijne gesprekspartner met toegevoegde waarde. Ze bieden alternatieven, stellen goede vragen en sluiten aan bij doel dat wij voor ogen hebben”

“Rivas werkt al jaren samen met Trifier. Er is tevredenheid over de trainingen en ook de medewerkers uiten die tevredenheid. Dat is een belangrijke voorwaarde voor Rivas om met Trifier te, blijven, samenwerken. Een andere belangrijke en van doorslaggevende factor is dat Trifier een fijne gesprekspartner is met toegevoegde waarde. Daar waar Rivas vragen heeft en ‘zoekende’ is denkt Trifier met ons mee. Ze bieden alternatieven, stellen goede vragen en sluiten aan bij het doel dat Rivas voor ogen heeft. Trifier laat hierin echt hun expertise zien.”

Onze hulpvraag
“De Wet Zorg en Dwang geeft een groeiende wens van bewoners, cliënten en medewerkers voor meer duidelijkheid rondom die wet. De Wet Zorg en Dwang stelt strikte eisen aan het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Om vrijheidsbeperking succesvol af te bouwen, is het nodig op een andere manier te kijken naar de cliënt. Trifier’s basistraining Wet Zorg en Dwang bereidt onze medewerkers hierop voor. Zodat ook ieders veiligheid & vrijheid van leven en bewegen gewaarborgd wordt. Deze aspecten willen we breder kenbaar maken. En we houden het ook op de agenda binnen de zorgteams. Alleen dan kunnen we er gezamenlijk helderheid over geven en er naar handelen.”

Waar we ook meer naar toe willen?
“Teamsessies. Rivas is een grote organisatie. Medewerkers nemen bijvoorbeeld deel aan open aanbod trainingen. Daar leren ze als individu veel van. Wanneer echter het hele team zal deelnemen aan zo’n training vergroot het de kans om er in de praktijk nog meer uit te halen. Als team heb je jouw eigen praktijksituaties, die je in de training goed kan oefenen. Terug op de ‘werkvloer’ kan je het geleerde als team, gezamenlijk, oppakken, hulp vragen en elkaar steunen. Bovendien, het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen vraagt van de medewerkers om oude, veilige patronen los te laten, af en toe risico te nemen en nieuwe initiatieven en zienswijze te omarmen. Om te bevorderen dat dát de cultuur wordt, wordt een follow-up aangeboden van 1 dagdeel.”

Resultaat
“De trainingen van Trifier helpen onze medewerkers in bewustwording. Soms worden zaken als vanzelfsprekend gezien. Door de trainingen krijgen ze weer een frisse blik. Dan komen er vragen waarom hebben we dat destijds eigenlijk zo besloten? Wat betekent dat besluit nu, in de huidige tijd, voor veilig- en vrijheid? Ook is er in de training veel aandacht voor praktijk zoals het gesprek, bejegeningsvraagstukken, aangaan met familieleden van cliënten. Hoe ga je in gesprek, hoe weeg je de dingen af die je wil en soms ook moet zeggen? De trainingen zijn heel praktisch, de medewerkers zijn na de training goed geëquipeerd om aan de slag te gaan. Het geeft hen scherpte en ze kunnen dankzij de training meedenken en vooruitdenken op wat er in de praktijk gebeurt. Met de Wet Zorg en Dwang moet straks uiteraard ook rekening gehouden worden. Die vraagt op teamniveau concrete uitwerking van de organisatievisie, transparantie, je verantwoordelijk voelen voor genomen maatregelen en kennis van, minder belastende, alternatieven. Het Trifier aanbod spitst daar op toe. De medewerkers zijn voorbereid op wat gaat komen.”

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches