Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Samenwerken onder druk

Samenwerken en Teamontwikkeling - Training

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? En wanneer grijp je in? Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties. Naast een gevoel van onveiligheid heeft dit ook vaak ziekteverzuim en verstoring van het werkplezier en de teambalans tot gevolg. Voor een veilige en plezierige werkomgeving zijn samenwerking, heldere afspraken, bewustwording van de eigen communicatie, kennis en vaardigheden belangrijke voorwaarden.

samenwerken aan veiligheid in de zorg

Wat kan je verwachten?

Preventie, leren van incidenten, veiligheidsbeleid

Het teamtraject richt zich onder andere op:

  • Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag.
  • Samen leren van incidenten.
  • Alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen..
  • Het maken van afspraken en het vertalen van veiligheidsbeleid naar uitvoering
  • Communicatie en samenwerken onder druk.
  • Zelfzorgmethode voor zelforganiserende teams.
  • Ketensamenwerking
Voor WIe?

Het teamtraject is bedoeld voor teams die werken in een (intensieve) omgeving in zorg, welzijn en speciaal onderwijs. Voor teams die meer openheid en zelfvertrouwen willen ontwikkelen in het signaleren en voorkomen van agressie en grensoverschrijdend gedrag.

leren omgaan met agressieve dementie
Leren van incidenten
Resultaat
Inzicht in patronen, onder druk veilig samenwerken, teamdynamiek

Zowel het team als de individuele medewerkers krijgen inzicht in hun eigen reactie- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Het team is in staat om onder druk samen te werken, onveilige situaties tijdig te signaleren en de juiste technieken in te zetten op momenten van crisis.

Ook wordt er dieper ingezoomd op de teamdynamiek en wat het team nodig heeft om flexibel op veranderende situaties te blijven inspelen, elkaar te stimuleren en de gezamenlijke doelen te bereiken. Zo dragen we bij aan de trots en het werkplezier van uw zorgteam!

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Frank van Gool Trifier crisissignaleringsplan

Frank van Gool, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders