Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Studiedagen onderwijs

Vaardigheden en deskundigheid - training en visievorming

Veel scholen in het speciaal onderwijs organiseren regelmatig studiedagen. Het team wordt dan vrijgeroosterd om samen onderwerpen bij de kop te nemen, erover een visie te vormen en er vaardigheden op te doen.

Trifier verzorgt dergelijke studiedagen rondom de thema’s veiligheid, communicatie en/of de-escaleren in verschillende vormen.

Communicatie en veiligheid studiedagen visie vaardig veilig

Wat kan je verwachten?

Stilstaan bij de wezenlijke aspecten van het werk, je een mening vormen en vaardigheden leren.

Het team gaat aan de slag aan de hand van geselecteerde thema’s. Enkele voorbeelden:

  • COM: het Crisisontwikkelingsmodel
  • Vroegsignalering in de klas
  • Elementen van regie in de klas
  • De-escalerende vaardigheden voor gevorderden
  • In contact met de leerling: voor, tijdens en na incidenten
  • Begeleiding bij zeer hoge spanning en het bieden van alternatieven
Een studiedag wordt uitgebreid met u voorbereid en er worden vanuit Trifier verschillende trainers en acteurs ingezet. Hierdoor kunnen grote groepen, vaak in de vorm van een carroussel of workshop, bediend worden.
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit het speciaal onderwijs die werken met grote spanningsopbouw en kritische situaties en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van regievoering.

leren van incidenten
training omgaan met agressie in de zorg
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders