Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Training de-escaleren bij dementieel beeld

Vaardigheden en deskundigheid - training

Medewerkers in de VVT hebben vaak te maken met cliënten met een dementieel beeld. Soms krijgen ze dan te maken met gedrag dat erg moeilijk te beïnvloeden is.

De problematiek bij mensen met een dementieel beeld is complex. Het verminderde vermogen van de mens om de dingen te volgen, de aantasting van de draagkracht en de toenemende frustratie dat dingen niet meer lukken ontmoeten elkaar. Dit levert grote spanning op waardoor mensen eerder boos kunnen worden, erg vasthoudend kunnen worden of voortdurend om aandacht vragen, ook wel ‘aanklampen’ of ‘jammeren’ genoemd. En dan gebeurt er iets bijzonders; het stellen van grenzen veroorzaakt nog meer spanning bij mensen met dementie en daardoor nog meer onrust, het negeren of “geërgerd” reageren op het ‘zeuren’ heeft tot effect dat iemand nog onrustiger wordt en om aandacht vraagt. Het helpt dus niet!

Een ander aspect is het ziekteverloop bij dementie. Er zijn veel oorzaken mogelijk voor dementie zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Parkinson-dementie, de ziekte van Huntington en meer. Die ziekte processen verlopen verschillend maar de overeenkomst is dat het langzaam en onomkeerbaar verergerd. Dit proces is voor de oudere zelf, de naaste betrokkenen maar ook zeker voor zijn omgeving ernstig. Het proces van toenemende dementie heeft veel invloed op de draagkracht, de vermogens en het gedrag.  Het veroorzaakt veel frustratie en lijden.

Daarom deze training!

de escalerend handelen bij dementieel beeld

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • Probleemgedrag of onbegrepen gedrag?
  • Het dementerende brein
  • Communicatie met mensen met dementie.
  • Basishouding en presentie.
  • Focussen.
  • SAPREA. 
  • Het eerste crisisontwikkelingsmodel (COM)
  • Het crisisontwikkelingsmodel bij dementieel beeld (COM_DB)
  • Wanneer COM of COM-DB?

 

Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals in de VVT die werken met grote spanningsopbouw en kritische situaties met mensen met een dementieel beeld en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van aansluiting en crisisontwikkeling.

Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders