Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Training regievoeren onder spanning

Vaardigheden en deskundigheid - training

De regievoerder, woordvoerder of taakcoördinator heeft een belangrijke rol bij hoogoplopende spanning. Hij of zij kan het verschil maken tussen verdere escalatie of een weg eruit.  Hoe zorg je ervoor dat medewerkers in zorg, welzijn en speciaal onderwijs in het heetst van de strijd technisch toegerust zijn om de veiligheid te waarborgen? Hoe hou je de regie in gevaarlijke omstandigheden? Over de regievoerder gaat deze training.
De regievoerder:

 1. heeft regie over de crisissituatie;
 2. heeft voortdurend contact heeft met de cliënt;
 3. zoekt voortdurend naar geweldloze oplossingen;
 4. let op pijn of ongemak bij de cliënt;
 5. geeft collega’s aanwijzingen en instructie;
 6. neemt de beslissingen indien er vragen ontstaan;
 7. communiceert en dirigeert.

We staan stil bij de context, de rol, de taken en werkwijze, de competenties en gaan in op dillema’s. 

Training regievoeren onder spanning

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

 • COM: het Crisisontwikkelingsmodel en Vroegsignalering
 • Elementen van regie
 • Close Contact Interventions (1 op 1 begeleiding)
 • De-escalerende vaardigheden voor gevorderden
 • In contact met de cliënt: voor, tijdens en na incidenten
 • Houdingscommunicatie
 • Begeleiding bij zeer hoge spanning en het bieden van alternatieven
 • Angstreductie en ontspanning in zeer spannende situaties
 • Fysieke vaardigheden
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit de zorg, welzijn en speciaal onderwijs die werken in situaties met grote spanningsopbouw en kritische situaties en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van regievoering.

Begeleidingstechnieken
training de escalerend werken
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders