Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Trainingen persoonsgerichte zorg

Vaardigheden en deskundigheid - training

Persoonsgerichte zorg gaat over een integrale benadering van de cliënt, een benadering van de cliënt als persoon. Daarnaast is persoonsgerichte zorg afgestemd op de doelen van de cliënt. Denk aan doelen als het verbeteren van de kwaliteit van leven of behoud van het niveau van zelfstandig functioneren. Aansluiten bij deze doelen wordt gezien als een belangrijke factor die bijdraagt aan effectieve zorg. Dat betekent dat in bepaalde gevallen de cliënt kan kiezen voor een niet-optimale behandeling als die bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven of functioneren (Vilans, 2013).

Persoonsgerichte zorg traject en training

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, aansluiting, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

De deelnemer ontwikkelt kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • Werken vanuit positieve gezondheid 
  • Ondersteunen, aansluiten en meebewegen in zorgsituaties.
  • Contact maken en zorg bespreken
  • Gespreksvaardigheden
  • Omgaan met weigering
  • Houdingscommunicatie
  • Coachend verzorgen
  • Mantelzorggesprekken
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en regieverpleegkundigen in de ouderenzorg en algemene gezondheidszorg, die zich willen ontwikkelen in het aansluiten, meebewegen bij cliënten met een hulpvraag.

De diversiteit en complexiteit van dit thema is groot. Persoonsgerichte zorg omvat een breed scala aan facetten. Variërend van praktische benaderingen tot verschillende methoden voor het bepalen van zorg en een veranderende attitude onder alle zorgverleners en de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt. Dit heeft consequenties voor de individuele vaardigheden, de manier waarop zorgverleners samenwerken en organisatorische aspecten.

Trainingen voor zorgprofessionals persoonsgerichte zorg
Vacature Freelance Trainingsacteur Trifier
Opzet
Inzicht, kennis en kunde

Er zijn bij het zorgproces en in dit leertraject, verschillende disciplines met verschillende vooropleidingen betrokken. Van helpende en verzorgende tot regieverpleegkundige die ieder vanuit hun eigen perspectief en taak bijdragen aan de persoonsgerichte zorg voor de cliënt.

We werken daarom met een modulaire opbouw van de trainingen die zowel team als functie gericht kunnen zijn.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders