Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Training veilig samenwerken op de D-Zep

Vaardigheden en deskundigheid - training en teamontwikkeling

Het werk op een D-zep afdeling is boeiend, uitdagend en van betekenis! Het begeleiden van mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP) is soms erg moeilijk. De medewerkers moeten uit de voeten kunnen met zeer complex gedrag. Vaak van cliënten met dubbele of zelfs triple diagnoses. Trifier biedt hiervoor een speciaal programma.

D-zep veilig samenwerken training

Wat kan je verwachten?

Vroegsignalering en de-escalerend handelen

Je kunt leren hoe je gericht verbale en non-verbale uitingen van onbegrepen gedrag kunt herkennen en hoe je hier de-escalerend op kunt reageren? Wil je oefenen door middel van scenario trainingen? Of ben je geïnteresseerd in een eendaagse specialisatie in omgaan met mensen met psychiatrische ziektebeelden? Bekijk dan snel het aanbod van Trifier! 

Trifier biedt de volgende trainingen aan:

  • De basistrianing; een of tweedaagse variant
  • De herhalings- en verdiepingstrainingen
  • Coaching en training on the job
  • Specialisatie
  • Teamtrajecten

Voor het professioneel omgaan met moeilijk te hanteren en grensoverschrijdend gedrag in een D-Zep setting is een continue leercyclus van belang. Trifier hanteert daarvoor een cyclus van herhalings- en verdiepingstrainingen die kunnen variëren qua inhoud en frequentie.

De uiteindelijke frequentie en differentiatie hangt sterk af van de leerbehoefte en risicoprofiel van de afdeling. Voor een D-Zep afdeling is het risicoprofiel hoog, daar is een jaarlijks terugkerend programma op zijn plaats.

De herhalings- en verdiepingstrainingen zijn bij voorkeur teamgericht, waarin na een korte resume van de basisstof veel ruimte is voor afdelingsgerichte vragen en casuïstiek.

 
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals die werken op de D-Zep afdelingen waar ze soms te maken hebben met grote spanningsopbouw en kritische situaties en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van de-escaleren en veilig werken.

training de escalerend werken
3 fasen handelen bij agressie
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders