flexibiliteit op het werk

De rol van de Aandachtsfunctionaris

Borging en Continu leren​​ - Training

Binnen instellingen zijn aandachtsfunctionarissen actief om blijvende aandacht te creëren voor specifieke thema’s. Dit vraagt om extra competenties, bijvoorbeeld om collega’s te coachen en/of zelf up-to-date te blijven over het onderwerp. Dit is nog niet zo gemakkelijk, zeker niet gezien het feit dat medewerkers de rol van aandachtsfunctionaris vaak vervullen naast hun gewone werkzaamheden. In onze training zetten we hier op in en daarbij passen we de waarderende benadering toe. Daarnaast benadrukken en stimuleren we de borging van het thema en de rol van aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Agressie training in de zorg aandachtsfunctionaris

Wat kan je verwachten?

Deskundigheidsbevordering, procedures, rol & positie, feedback geven, plan van aanpak opstellen
  • Deskundigheidsbevordering op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld voor de-escalerend werken: vaardigheidstraining op conflictcommunicatie, agressiehantering en veiligheid)
  • Protocollen en procedures rondom het aandachtsgebied (bijv. veiligheid)
  • Kennis en vaardigheden opdoen voor collegiale ondersteuning
  • Kennis en vaardigheden opdoen in het begeleiden van IMI sessies
  • De rol en positie van de aandachtfunctionaris binnen de eigen discipline
  • Kennis en inzicht in reactie patronen van stress na ingrijpende gebeurtenissen
  • Feedback geven (opbouwend, kritisch en contact maken)
  • Plan van Aanpak opstellen voor vertaling van centraal beleid rond het thema naar de werkvloer
Voor WIe?

De training is bedoeld voor zorgmedewerkers die (vaak naast hun eigen functie) de rol van aandachtsfunctionaris hebben. En in die rol de taak hebben om continue aandacht voor het thema veiligheid te bevorderen.

de escalatie training in zorg, welzijn en speciaal onderwijs Trifier
training omgaan met agressie in de zorg
Resultaat
Betrokkenheid, implementatie, opzetten en uitvoeren plan van aanpak

De training bevordert het enthousiasme en de betrokkenheid van aandachtsfunctionarissen. Daarnaast worden deelnemers toegerust om hun taak effectief en volgens de hedendaagse maatstaven uit te oefenen.

De training werkt toe naar een degelijke implementatie van het aandachtsgebied in de organisatie, door middel van het schrijven van een plan van aanpak en het daadwerkelijk in gang zetten van het plan.

* Klant aan het woord *

“Onder begeleiding van Trifier hebben we aandachtsfunctionarissen getraind om het thema veiligheid actief te houden en te borgen”
Ton de Bruyn
Adviseur arbeid en gezondheid bij ETZ ziekenhuis
Annit Knevels partner Trifier - trainingen omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Annit Knevel, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders