flexibiliteit op het werk

Borging en Continu leren​​ - Verdieping

Trainers Netwerkdag 7 oktober 2024

Interne trainers en aandachtsfunctionarissen spelen een belangrijke rol bij het creëren van veiligheid op de werkvloer van zorgorganisaties en scholen voor speciaal onderwijs. Naast hun reguliere werk trainen en begeleiden zij hun collega’s in het de-escaleren en preventief werken. Om hierin bekwaam te blijven is continue ontwikkeling nodig;  trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie.

Daarin voorziet deze Trainers Netwerkdag van Trifier. Deze netwerkdag is een verdieping en vervolg op de Train-de-Trainer leergang. De dag is alleen te volgen indien je voor de Train-de-Trainer leergang bent gecertificeerd en bent aangesloten bij Trifier.

Programma

Tijdens de trainersnetwerkdag op maandag 7 oktober 2024 bieden we weer een afwisselend programma met dit keer de volgende onderdelen:

Leren van incidenten

Intervisie en onderlinge uitwisseling | 09:30 – 10:45 uur
inmiddels een vast onderdeel van het programma waarin deelnemers elkaar bijpraten over ontwikkelingen, casuïstiek inbrengen of vragen kunnen stellen.

Robert Henk Eijpe | 11:00 – 13:00 uur
over zijn rol als interne trainer en mede-oprichter landelijk kennisnetwerk en de ontwikkelingen mbt de-escalerend werken binnen Altrecht (specialist in geestelijke gezondheidszorg).

Linda Thoen | 14:00 – 16:30 uur
over De Aanspreekcirkel. Feedback geven is een belangrijk thema voor teams in ontwikkeling. In de samenwerking vraagt dit steeds veel aandacht. Linda zet hier een alternatief naast; de bespreekcirkel. In de trainingen van Trifier wordt deze cirkel steeds vaker ingezet om als collega’s zaken uit te spreken, te bespreken, af te spreken en eventueel elkaar op aan te spreken.

Locatie

Trainers Netwerkdagen zijn bij The Dome, Kruisboog 32 in Houten. 

Investering

De investering voor deze Trainers Netwerkdag bedraagt € 427 incl btw.   

Trainers Netwerkdagen Trifier
Er zijn 2x per jaar Trainers Netwerkdagen van een hele dag: met afwisseling van intervisie, casussen en keuze uit workshops. 

Wat kan je verwachten?

Invloed, bewustwording, intervisie, fysieke vaardigheden, specifieke doelgroepen

Tijdens de Trainers Netwerkdag leren interne trainers dat de manier waarop ze voor de groep staan, hoe ze zich bewegen en uiten en hoe ze de deelnemers benaderen en aanspreken, van invloed is op de stemming, sfeer en aandacht in de groep. Het gaat over bewustwording van de rol als trainer. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest actuele (en specifieke) fysieke vaardigheden, behorende bij diverse doelgroepen.

 • Hoe ga ik om met weerstand in een groep?
 • Welke werkvormen gebruik je bij de verschillende Trifier modellen?
 • Hoe zorg ik dat ik als interne trainer het thema ‘veiligheid’ actueel houd binnen de organisatie waar ik werk?
 • Hoe profileer ik me als trainer?
 • Oefenen van de (fysieke) vaardigheden aan de hand van ingebrachte casuïstiek
Voor WIe?

De Trainers Netwerkdag is speciaal en uitsluitend bedoeld voor trainers-professionals die de Train-de-Trainer leergang succesvol, met certificaat, hebben afgerond en daardoor getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Onze aanpak gaat uit van een humane visie en daarbij zijn de-escaleren en de regie hebben kernbegrippen. Ook is het een voorwaarde dat je als relatie bent aangesloten bij Trifier.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen interne trainers de gelegenheid om in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en met andere trainers te oefenen en casuïstiek te bespreken. Hiermee behouden ze een blijvende focus op het thema ‘veiligheid’ binnen de organisatie.

Er is geen lidmaatschap voor nodig. Aanmelding en betaling is per bijeenkomst. Deelname aan een Trainers Netwerkdag is tevens dé manier om in aanmerking te komen voor her-certificering. 

Interesse in deze netwerkdag? Wacht niet te lang met aanmelden, er zijn namelijk maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.
coaching on the job zorg
Resultaat
Zelf (interactief) trainen in organisatie, vroegsignaleren & de-escaleren, professioneel begeleiden, feedback.

Met de Trainers Netwerkdag voor (fysieke) interne trainers blijven organisaties grip houden op een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en cliënten. Interne trainers blijven hierdoor ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit zijn waardevolle elementen voor een verbeterd cliëntcontact en vertrouwenwekkende communicatie onderling. De ervaring leert dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

De opzet van de trainers netwerkdagen
 • De dagen worden 2x per jaar georganiseerd.
 • Gericht op de didactische vaardigheden van het trainerschap.
 • Iedere bijeenkomst staat in het teken van een ander thema.
 • We starten de dag plenair met alle deelnemers: leerervaring, vraagstukken, voorbeelden, stukje theorie waar nodig en uiteraard praktijk.
 • Daarna zijn er workshops.
 • Het oefen van (fysieke) vaardigheden komt hierbij ook aan bod.
 • Er zijn meerdere Trifier trainers aanwezig die we inzetten op deze dag.
Begeleidingstechnieken
train de trainer zorg expertprogramma certificaat
Deelname en hercertificering
 • Er is geen lidmaatschap nodig om te kunnen deelnemen.
 • Aanmelding en betaling is per bijeenkomst.
 • Voorwaarde om deel te nemen is dat je de Train-de-Trainer leergang succesvol hebt afgerond en daarvan een (eventueel verlopen) certificaat hebt.
 • Deelname aan een Trainers Netwerkdag is tevens dé manier om in aanmerking te komen voor her-certificering, die dan weer een jaar geldig is.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Janneke Nix, projectmanager Trifier

Janneke Nix, projectmanager

Heb je nog vragen over deze Trainers Netwerkdag? Mail voor de details naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

Of bel ons op telefoonnummer +31 (0)161 23 11 138.

 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders