Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Basistrainingen vroegsignaleren, de-escaleren en omgaan met agressie

Vaardigheden en deskundigheid - training

Medewerkers in zorg, welzijn en speciaal onderwijs hebben soms te maken met oplopende spanning, dreigende escalatie en een enkele keer ook echt met agressie. De basistrainingen vroegsignaleren, de-escaleren en omgaan met agressie bieden een stevige basis middels het aanreiken van kennis-, houding- en vaardigheidsaspecten. De basistrainingen zijn er in een één-, twee of driedaagse variant en kunnen dankzij ons modulair systeem worden aangepast aan doelgroep en leervraag.

We werken vanuit de visie dat complex gedrag, hoe ontremd ook, zoveel mogelijk door preventief beleid en de-escalerend handelen, moet worden voorkomen. Daarnaast is onze visie dat ingrijpen (fysiek of door de inzet van vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen) alleen geoorloofd is in situaties waarbij de veiligheid duidelijk in het geding is en alle andere alternatieven zijn overwogen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het kijken naar de oorzaken van het (complexe) gedrag en het van hieruit aansluiten bij de cliënt, al dan niet in afstemming met derden, vanuit verschillende disciplines, familie en netwerk.

Training vroegsignalering en de escaleren

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • het SAPREA model (methodisch werken);
  • drie vormen van gedrag/agressie ;
  • het Crisisontwikkelingsmodel;
  • De 3AAA’s: afstemming, afbakening, alternatief;
  • zijn/haar eigen rol en invloed op de escalatie ;
  • USB (begeleiden zonder aanraken);
  • De-escalerende vaardigheden toepassen;
  • Ontspanning in spannende situaties;
  • Fysieke weerbaarheid (tweedaagse variant)
  • Fysieke vaardigheden (driedaagse variant)
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit de zorg, welzijn en het speciaal onderwijs die werken met grote spanningsopbouw en kritische situaties en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van vroegsignaleren, de-escaleren en omgaan met agressie.

weerbaarheidstraining
leerstijlen kolb werkvormen
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig leer-, woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders