Coaching on the job zorg - Trifier
Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Coaching on the Job​

Borging en Continu leren​​ - Specialisatie

Wanneer de druk in je werk als professional toeneemt en de ruimte voor reflectie en evaluatie geringer wordt. Neemt het risico op escalatie daarmee ook toe. Dan kan het zijn dat je soms als professional, of als team, vastloopt in het contact met een cliënt met moeilijk gedrag. Is het de-escalerend handelen toch niet zo vanzelfsprekend. Zo’n moment dat je behoefte hebt aan een sparringpartner, een klankbord, iemand die je helpt te ontwikkelen in het omgaan met moeilijk gedrag. Zonder dat er direct sprake is van een persoonlijk ontwikkelingstraject of een grote verandering binnen het team te realiseren.

Wat kan je verwachten?

Ter plekke op praktische manier tips, feedback en handvatten, hulp on the spot, coaching op je werkplek.

Een coach, iemand van buiten je organisatie, met veel kennis en ervaring in jouw werkgebied waarmee je samen kijkt naar de situatie waarin je hulp wilt. Iemand die het anders bekijkt dan jij, en je tips en handvatten geeft wat je op welk moment en in welke context kan doen.

Hulp on the spot, van buitenaf, kan een welkome eyeopener zijn. Hiermee bespaar je ook nog tijd; want de coach komt naar jou, op je werkplek, toe en staat volledig tot je beschikking. Niet alleen jij, ook je team en de organisatie delen mee in de feedback, tips en handvatten die je krijgt.

  • Een coach met veel kennis en ervaring in jouw werkgebied
  • Tips en handvatten die je helpen te ontwikkelen in het omgaan met moeilijk gedrag
  • Een coach volledig ter beschikbaar van jou en/of jouw team
  • Vier uur coaching voor jou persoonlijk of jouw team
  • Coaching op je werkplek, in de situatie en in de context
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle zorgsectoren, die zich willen ontwikkelen in het signaleren van spanningsopbouw, het voorkomen van en het omgaan met escalerend gedrag.

de escalatie training in zorg, welzijn en speciaal onderwijs Trifier
training omgaan met agressie in de zorg
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Zorgprofessionals krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw bij cliënten en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor zichzelf, de cliënt(en) en zorgverleners te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Annit Knevels partner Trifier - trainingen omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Annit Knevel, partner Trifier

Klinkt dit als iets wat jou en/of jouw team gaat helpen?
 
Je boekt de coach voor € 710 (ex btw, ex kilometervergoeding).

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders