Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

De-escaleren en veilig (fysiek) begeleiden van kinderen

Vaardigheden en deskundigheid - training

In veel scholen voor speciaal onderwijs zijn medewerkers vanuit verschillende disciplines actief als achtervang (interventieteam, ondersteuningsteam, assistentie-team). Zij worden ingeroepen ter ondersteuning bij situaties waar kinderen in oplopende en hoge spanning terecht zijn gekomen en waar de docent ondersteuning inroept. 

Trifier biedt de medewerkers van de achtervang als vervolg op de basistraining, handvatten en vaardigheden welke nodig zijn om kinderen veilig en eenduidig te begeleiden bij complexe en spanningsvolle situaties. Het vroegtijdig signaleren, het inschatten van risico’s en het daarop in de samenwerking met andere collega’s anticiperen, al dan niet fysiek maar altijd veilig en humaan, vormen een belangrijke pijler in het strakker wegzetten van het ingezette veiligheidsbeleid van de school.

training veilig fysiek begeleiden van kinderen

Wat kan je verwachten?

Bejegening, regie, contact bij hoge spanning bij kinderen

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

 • Spierballen van de onmacht (de keerzijde van fysiek begeleiden)
 • Elementen van regie bij hoge spanning
 • De rol van een interventieteam
 • De-escalerende vaardigheden voor gevorderden
 • In contact met de leerling: voor, tijdens en na incidenten
 • In contact met de docent: voor, tijdens en na incidenten
 • Houdingscommunicatie
 • Begeleiding bij zeer hoge spanning en het bieden van alternatieven
 • Angstreductie en ontspanning in zeer spannende situaties
 • Fysieke weerbaarheid 
 • Fysiek begeleiden bij kinderen en jeugd
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit de jeugdzorg en het speciaal onderwijs die werken met grote spanningsopbouw en kritische situaties en  die zich willen ontwikkelen op het gebied van regievoering

training de escalerend werken
Leren van incidenten
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast staan zij stil bij de werkwijze, de protocollen en de collegiale coaching en opvang.

Ze zijn in staat om een veilig school- en leerklimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier en met oog voor ieders belangen fysiek te begeleiden en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders