Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Herstelgericht werken op een HIC

Vaardigheden en deskundigheid - verdieping

Veel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdaging hun High Intensive Care afdeling te verbeteren. Reductie van klinische bedden, de ambulantisering en de wens om dwang en drang terug te dringen, leiden tot een nieuw zorgperspectief.

Dit betekent niet alleen dat er gewerkt en gebouwd wordt aan de faciliteiten van een andere werk- en behandelomgeving. Het vraagt ook om werken en bouwen aan een substantiële verandering in de manier van werken en behandelen door uw zorgprofessionals. Veilige, herstelgerichte en vrije zorg vormen hierbij de uitgangspunten.

wat is hic

Wat kan je verwachten?

Alternatieve interventies, omgaan met complexe situaties, reflectie, multidisciplinaire samenwerking, een-op-een begeleiding en groepsdynamiek.

Het programma richt zich onder andere op alternatieve interventies, het omgaan met complexe situaties bij oplopende stress, reflectie op de eigen emoties en gedrag, contact met naastbetrokkenen en ambulante teams, multidisciplinaire samenwerking, 1-op-1begeleiding en groepsdynamiek.

Trifier observeert, adviseert en traint de HIC unit vanuit de 6 uitgangspunten van de Safewards methodiek:

1. Contact tussen medepatiënten
2. Individuele patiëntkenmerken
3. Wet- en regelgeving
4. Teamfunctioneren
5. Fysieke omgeving in de kliniek
6. Leven buiten de kliniek

Voor WIe?
Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals die werken in een intensieve zorgomgeving en zich verder willen bekwamen in het leveren van herstelgerichte zorg aan een complexe doelgroep, met minimale toepassing van gedwongen interventies.
agressie training zorg
training omgaan met agressie in de zorg
Resultaat
Concrete handvatten in complexe en urgente zorgvraag

Medewerkers krijgen concrete handvatten in het omgaan met cliënten met een complexe en urgente zorgvraag, onder hoge druk. Het HIC programma van Trifier combineert de kracht van Safewards met de richtlijnen die de HIC norm op de dynamische elementen stelt. Het team is in staat om onder druk samen te werken, onveilige situaties tijdig te signaleren en de juiste technieken in te zetten op momenten van crisis. Dit resulteert in:

  • Effectievere behandeling van cliënten met complexe en urgente zorgvraag
  • Reductie van escalaties en dwangtoepassing
  • Betere samenwerking in het team en de keten
  • Verlaging behandeldruk en vermindering ziekteverzuim

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Frank van Gool Trifier crisissignaleringsplan

Frank van Gool, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders