Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp​

Samenwerken en Teamontwikkeling - Training

Het aantal geweldsincidenten op de Spoedeisende Hulp neemt toe, met name geweld en agressie waarbij alcohol en drugs een rol spelen. Agressief gedrag en geweld hebben een grote impact op medewerkers en hun veiligheidsgevoel. De grenzen worden daarbij steeds verder verlegd. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken en protocollen. Wat accepteren we wel en wat niet? Wanneer melden we een incident en wat zijn de juridische kaders?

Omgaan met agressie op de spoedeisende hulp

Wat kan je verwachten?

Praktijk en beleving, multidisciplinaire en levensechte oefeningen, analyse veiligheidsincidenten.

De praktijk en de beleving van medewerkers vormen de basis van het programma. We begeleiden de SEH teams bij het zoeken naar aanpassingen op zowel individueel, team- en organisatieniveau. Dit doen we door in multidisciplinaire en levensechte oefeningen ervaring op te doen met extreem moeilijk gedrag. Ook worden er met elkaar een aantal veiligheidsincidenten geanalyseerd. Het programma richt zich op:

 • Concrete handvatten bij preventie en de-escalerend werken
 • Het ontwikkelen van patiëntvriendelijke handelingsalternatieven
 • Multidisciplinaire samenwerking en communicatie
 • Oefenen in veilige, maar levensechte situaties
 • Bevorderen van zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel
 • Uniforme afspraken en effectieve protocollen
Voor WIe?

 

Dit begeleidingstraject is bedoeld voor zorgprofessionals binnen SEH teams, maar ook professionals die werkzaam zijn in de samenwerkende disciplines zoals RAV en zorgbeveiliging.

vormen van agressie
Resultaat
Bruikbare handvatten, sociale veiligheid en het vertrouwen

Aan het eind van het traject hebben de zorgprofessionals bruikbare handvatten in het omgaan met agressie, werken ze uniform werken en voelen ze zich veiliger bij het uitvoeren van hun (levensreddende) kerntaken. Deelname aan het programma vergroot de sociale veiligheid, het vertrouwen en het veiligheidsgevoel op de SEH. Met als gewenste resultaten:

 • Toename regie en samenwerking tussen professionals SEH en samenwerkende disciplines
 • Aangescherpte strategieën
 • Helderheid over persoonlijke en juridische grenzen
 • Verbeterde veiligheids- en noodprocedures bij agressie
 • Duidelijke werkafspraken tussen beveiliging, RAV, politie, SEH
 • Operationalisering van nieuwe protocollen

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Frank van Gool Trifier

Frank van Gool, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders