“Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan”

In 2006 stond het terugdringen van Dwang en Drang op de agenda. Daarvoor was het van belang dat medewerkers goed getraind moesten worden. Dat groeide al snel uit tot een groter doel. In 2007 heeft GGz Breburg daarom in samenwerking met Frank van Gool, contactpersoon bij Trifier, een eigen trainers collectief opgezet. Een heuse coproductie: het opleiden van eigen, interne, trainers.

Christel: “We hebben echt gewerkt aan de implementatie van de Trifier methodiek. En ook het borgen ervan, in onze dagelijkse praktijk. Dus het blijft niet alleen bij een keer per jaar een training volgen. We blijven herhalen, en de methodiek in de praktijk toepassen.

Trifier heeft een specifieke rol gespeeld in het terugdringen van Dwang en Drang, aldus Christel : “ ”Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroeg signaleren te gaan.”

Dat laat zich ook terugzien in de praktijk. Medewerkers vragen nu zelf om een Trifier training.
Het is van aanbod/opleggend gericht naar vraaggericht gegaan. Medewerkers merken het verschil na een training, het werken en de omgang wordt prettiger en ook veiliger voor zowel de medewerker als de cliënt, aldus Christel: “wat zo mooi is, is dat Trifier onze trainers geleerd heeft om maatwerk te leveren – zoals Trifier dat ook doet – per doelgroep medewerkers en per training.”

De cijfers uit een meting bij GGZ Breburg laten het resultaat overduidelijk zien.
 Werd er voor 2013 nog dagelijks gesepareerd. In 2019 is er nog maar 1 extra beveiligde kamer en in Breda zelf geen één meer. Verder zijn er nauwelijks tot geen  separaties meer, afgelopen jaar drie keer in totaal. Christel: ”Nog een mooi resultaat is dat er niet iets anders is toegenomen, zoals medicijngebruik of een andere manier van drang of dwang”.

Wat blijft jullie bij uit de Trifier trainingen, wat in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt?
Christel noemt een paar kernwoorden van het hele Trifier traject; bewustwording van veilig werken, handvatten om veilig te werken, vroegsignaleren, vroeg de spanning ombuigen. Ze vult aan:  “De cliënt behoudt zijn eigen regie. Je blijft in contact met de cliënt, die wordt niet alleen gelaten. In plaats van het overkomen blijft de cliënt nu zo veel mogelijk aan het stuur en werkt samen. Er is ruimte voor de cliënt, meer medezeggenschap.”

GGz Breburg blijft ontwikkelen en leren en staan open voor groei. De Brabant Academie – waarvan GGz Breburg onderdeel is – doet nu ook mee. Binnen GGz Breburg worden de HIC’s standaard door Trifier getraind. Ook ondersteunt Trifier bij coaching van deze teams. Christel: “Trifier denkt altijd mee. Ik kan Trifier altijd bellen om even te sparren. Ze zijn heel service gericht en leveren steeds binnen de afgesproken termijn. Verder is er goede communicatie, zijn ze steevast helder en de Project Managers zijn ook altijd goed bereikbaar.”

Wat is ervoor nodig om zulke resultaten te halen?
Christel: “Het is een cultuuromslag die je als organisatie moet, willen, maken. Van beheersen en onder controle willen houden naar openheid. Het kost echt tijd, je moet geduld hebben. Stap voor stap, blijven verbeteren. Wees blij met ieder succes, ook de kleine succesjes. Nu kan het voor ons ook niet meer anders, willen we ook niet. We blijven monitoren, elkaar aanspreken, bespreken, en evalueren. Dan komt er een nieuwe norm. Nieuwe medewerkers worden hier gelijk in meegenomen. Zij weten niet anders, dit is hoe wij nu werken.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders