cropped-Trifier-logo-2.png

“Er is een meer open communicatie ontstaan. Het team is alerter op signalen en is beter geworden in het stellen van grenzen”

Hulpvraag
“Binnen Borgerstein hebben we een nieuw team samengesteld dat werkt met cliënten met psychische problematiek. De specifieke problematiek van de doelgroep maakt het werken op deze afdeling anders. We merkten dat de focus veelal lag op de symptomen van de psychische aandoeningen. Het team legde daarbij de lat heel hoog voor zichzelf. We wilden dit graag ombuigen naar een meer positieve benadering. Daarbij willen we medewerkers handvatten bieden om afzondering of separatie zo veel mogelijk te voorkomen.”

Resultaat
“Tijdens de training van Trifier werd het Crisis Ontwikkelings Model (COM) met het team uitgewerkt. Het doel van de training was om, middels het opstellen van signaleringsplannen, te werken aan preventie van agressie en het ontwikkelen van alternatieve interventies. Door met elkaar reacties te evalueren en deze aan elkaar te spiegelen, leerde het team met elkaar patronen te herkennen en handelingsalternatieven te ontwikkelen. Na de intensieve begeleiding van Trifier merken we dat er een meer open communicatie is ontstaan. Het team is alerter op signalen en is beter geworden in het stellen van grenzen. Ook hebben we op beleidsniveau doelen vastgesteld die deze ontwikkeling ondersteunen. Zo voorkomen we met elkaar dat gedrag escaleert en dat geeft het team vertrouwen en positiviteit!”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders