Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Crisisontwikkelingsmodel blog Sensire ervaring Trifier

“Voorheen keken we of de cliënt weer oké en veilig was, nu kijken we naar de situatie als geheel, dus ook naar onszelf”

Als grootste zorgorganisatie in oost-Gelderland biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, bij cliënten thuis of in een van hun woonzorgcentra. Zij helpen cliënten gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Zodat zij hun leven kunnen leiden zoals ze dat gewend zijn.

Rianne Reulink is er werkzaam als Adviseur Leren en Ontwikkelen. Sensire kwam in contact met Trifier omdat ze een crisisafdeling hebben en dat vraagt meer dan alleen basisvaardigheden die ze tot dan toe hadden. Trifier biedt verdiepende methodiek en werkt in haar trainingen op preventie, aldus Rianne: “Het Crisisontwikkelingsmodel is helpend. Het is niet alleen gericht op het individu, de client. Maar óók op de groep, het team van medewerkers. Na een incident komen we nu samen en bespreken we hoe het met onszelf en met het team gaat. Wat hebben we nodig, hoe hebben wij het ervaren, wat hebben we geleerd en hoe gaan we verder. Voorheen keken we of de client weer oké en veilig was, nu maken we het rond en kijken we naar de situatie als geheel, dus ook naar onszelf.”

Rianne vervolgt: “Trifier zoekt de verbinding, waar ligt de behoefte en doet daar aanpassingen op. De trainers van Trifier luisteren naar medewerkers en sluiten daarbij aan. Trifier biedt een veilige sfeer om in te leren.”

Sinds de samenwerking met Trifier merkt Sensire verandering. De medewerkers zijn meer toegerust, hebben meer handvatten en handelingsvaardigheden gekregen. Het Crisisontwikkelingsmodel hangt in het zicht in de teamkamer, en het is onderdeel van de teamvergadering. Momenten worden echt ingepland om te evalueren maar vooral is het model helpend in preventief werken, in het vroegsignaleren. Rianne: “Het model is makkelijk toepasbaar, medewerkers vallen er ook op terug. Niet alleen in het werken met de cliënten maar ook op henzelf, hoe zitten de medewerkers er zelf bij.”

Om ervoor te zorgen dat het geleerde in de dagelijkse praktijk blijvend wordt toegepast heeft Sensire een raamovereenkomst met Trifier gesloten. Rianne: “Dat is prettig, zo borgen we het voor de lange termijn. Wat zo fijn is in het werken met Trifier is dat er heel veel verbinding is. Evaluaties worden serieus genomen, er is duidelijke afstemming, vertrouwen en we bespreken de mogelijkheden en wensen op frequente basis. Trifier is voor ons een kritische sparringpartner met open blik, zonder oordeel. Als je als organisatie toe bent aan een volgende, verdiepende stap in het omgaan met spanningsvolle situaties en agressie voorbij de ‘standaard’ basismethodiek, dan is Trifier echt een aanbeveling!”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders