flexibiliteit op het werk
Training agressiepreventie

“In de cijfers is een sterke daling te zien in fysieke fixatie, ingrijpmedicatie en in het aantal uren dat de afzonderings- en separeerruimte ingezet wordt”

De missie van GGZ inGeest is het verschil maken in de psychische gezondheidszorg. Zowel voor hun cliënten als bij de ontwikkeling van de psychische gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat de zorg op maat is en dat ze gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het uitgangspunt dat lichaam en geest één geheel zijn. Bij de behandeling werkt GGZ inGeest waar mogelijk altijd samen met de cliënt, zijn omgeving en met netwerkpartners.

De samenwerking tussen GGZ inGeest en Trifier loopt al enige jaren. Door deze samenwerking wil GGZ inGeest de deskundigheid van medewerkers bevorderen in het de-escaleren van spanningsvolle en risicovolle situaties.

Arjen Bakker heeft de Trifier Train-de-Trainer leergang gevolgd en is nu naast zijn werk als Persoonlijk Begeleider ook intern trainer binnen GGZ inGeest. Hij traint en begeleidt zijn collega’s als het gaat om bejegening, agressiepreventie en het gebruik van zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies. Arjen: “Er miste een eenduidig vertaling naar de dagelijkse praktijk van het beleid verbaal en fysiek de-escaleren en begeleiden, waar wel behoefte aan was vanuit het begeleidend personeel. Door het trainen aan de hand van de methoden, technieken en vaardigheden van Trifier, heerst er een gevoel van eenduidigheid en zelfvertrouwen rondom (bijna-)escalaties. Hierdoor is er minder onzekerheid en het veiligheidsgevoel is toegenomen bij het personeel. Dat werkt positief door in de samenwerking met de cliënten en daardoor is het aantal incidenten ook gedaald.”

Het grootste verschil wat op de werkvloer te merken is sinds de samenwerking met Trifier, is de verscherping van de focus op het verbaal de-escaleren. Eerder werd uit onzekerheid sneller gegrepen naar het fysieke ingrijpen, wat de nodige consequenties in het cliëntencontact met zich meebrengt. Arjen: “In de cijfers rondom Dwang & Drang is een sterke daling te zien in bijvoorbeeld fysieke fixatie, ingrijpmedicatie en in het aantal uren dat de afzonderings- en separeerruimte ingezet wordt.”

Regelmatig krijgt Arjen feedback van zijn collega’s nadat zij een training hebben gevolgd bij hem of één van mijn mede-trainers. Arjen: “De voornaamste feedback die ik krijg is dat ze een gevoel van zelfvertrouwen hebben gekregen door het volgen van de de-escalatie training.”

GGZ inGeest vindt het belangrijk om de cijfers rondom Dwang & Drang drastisch te verlagen en besteedt daar veel aandacht aan om dat te realiseren. De methoden, vaardigheden en technieken van Trifier passen naadloos op deze doelen, omdat de nadruk voornamelijk gelegd wordt op het verbaal de-escaleren. Dit is inderdaad terug te zien in de cijfers van de Dwang & Drang.

GGZ inGeest zorgt er ook nadrukkelijk voor dat het geleerde in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Niet alleen vlak na een training maar ook op de langere termijn, zodat het duurzaam blijft. Arjen: “Elke medewerker die direct in aanraking komt met cliënten, moet elk half jaar verplicht een de-escalatie training volgen van trainers die opgeleid zijn door Trifier.”
Daarnaast heeft elke afdeling binnen GGZ inGeest een aantal afdelingstrainers, die tweewekelijks een korte “boostertraining” geven van een uur. Er is dan aandacht voor de trainingsbehoefte en vragen over situaties waar medewerkers tegenaan lopen. Dit zorgt voor diverse trainingen op maat.

Arjen vult aan: “Wanneer zorgorganisaties hoge cijfers hebben omtrent Dwang & Drang of een hulpvraag vanuit teams en medewerkers voor handvatten omtrent het benaderen van (bijna-)escalaties, kan Trifier de uitkomst bieden. Daarnaast biedt Trifier Expertprogramma’s die op hun beurt weer de deskundigheid van de trainers bevorderen.”

 

Arjen Bakker, Persoonlijk Begeleider / Kwaliteitsfunctionaris Agressiebeheersing

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders