cropped-Trifier-logo-2.png

“De samenwerking van docenten onderling is verbeterd. Elkaar bevragen en feedback geven is gemakkelijker geworden”

Huibert der Weduwen, Teamleider SO/VSO

Huibert der Weduwen begint in heldere woorden uit te leggen wat de reden is om met Trifier samen te werken: “De Tarcisiusschool had een hulpvraag op het gebied van fysieke agressiebegeleiding. In 2016 zijn we begonnen met de training waar de modellen SAPREA en COM* een onderdeel van zijn. Een half jaar later hebben we een fysieke training gevolgd, maar het belangrijkste waar we beter in willen worden is het vroegsignaleren. Op deze manier kan er beter op de zorgvraag van een leerling ingespeeld worden.”

Oud en nieuw
“We zien dat onze doelgroep complexer wordt. Voorheen boekten we progressie met beloningen, consequenties, de structuur en bejegening. Toch zien we dat we meer fine-tuning nodig hebben en een andere, meer holistische, visie ten opzichte van het gedrag dat de kinderen laten zien. Onze wens was om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de leerling en hoe zelf te handelen als docent. Hoe kun je als docent je boodschap op een neutrale en effectieve manier brengen, terwijl je rekening houdt met elk individu?”

Uitdaging
“Onze uitdaging,” zegt Huibert, “is om de kinderen meer regie over zichzelf te geven en dat we ze zo goed mogelijk voorbereiden op een zinvol bestaan, maatschappelijke participatie op wat voor passende manier dan ook. De leerkrachten geven richting en ondersteunen bij dit proces. Vaak kunnen kinderen heel goed aangeven wat ze wel of niet leuk vinden. Als leerkracht heb je een sleutelpositie om kinderen te helpen meer zelfregie te krijgen.”

Speciaal onderwijs
Huibert licht toe: “Het Speciaal Onderwijs is eigenlijk altijd op zoek naar de manier waarop aangesloten wordt bij de leer- of ontwikkelvraag van de doelgroep. We willen het schoolaanbod aanpassen aan het kind, getoetst aan reële verwachting van de uitstroom; waar zal het kind terecht gaan komen? De training heeft ons geleerd om vaker stil te staan en te analyseren wat er gaande is. Sta als docent stil bij wat je op welk moment vraagt aan een leerling.” 

Borging
”Elke dag hebben we een nabespreking, op casusniveau. Dan zoomen we in op de kinderen, eventuele spanning, wat gebeurde er feitelijk, wat deed de docent et cetera. We zorgen ervoor dat blijft bestaan wat we in de training geleerd hebben. Het zit hem in het bespreekbaar maken en het warm houden daarvan. Het gezamenlijke doel is duidelijk; een zo goed mogelijk aansluitend onderwijstraject.”

Huibert vult nog aan: “In grote lijnen heeft de training ons heel erg geholpen. De samenwerking van docenten onderling is verbeterd. Elkaar bevragen en feedback geven is gemakkelijker geworden.”  

Resultaat
Op de vraag wat de Tarcisiusschool aan het eind van dit jaar bereikt wil hebben, antwoordt Huibert: “Het zou mooi zijn als we nog beter afgestemd zijn op de leerlingen en dat we dit terug zien in de wijze waarop we in onze communicatie flexibel inspelen op hun behoeften. Hierdoor wordt het klimaat positiever en het aantal incidenten en overvragingen minder.”

Al meer dan 90.000 zorgprofessionals
van 139 organisaties gingen je voor

Ook met ons werken? -> Bekijk ons aanbod

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches