Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Sociale veiligheid - Ongewenste intimiteiten

Vaardigheden en deskundigheid - Dialoog en training

Binnen organisaties werken medewerkers nauw samen met elkaar en met hun klanten (leerlingen, ouders, clienten, bezoekers en patiënten. Er wordt intensief gecommuniceerd binnen en tussen disciplines en in die communicatie vindt er soms wrijving of spanningsopbouw plaats.  Samenwerken vindt plaats in de relatie met anderen, soms is daarbij de zowel de fysieke als mentale afstand klein. Schouder aan schouder en soms in intensieve en indrukwekkende situaties lijken grenzen wat vager. Er spelen dan culturele, persoonlijke en contextuele factoren een rol waarbij ook nog gezagsverhoudingen en afhankelijkheden een rol kunnen spelen. Deze zijn zelden zwart-wit en het vraagt bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en het vaardig stellen van grenzen om er handen en voeten aan te geven. Het enige dat zwart-wit gesteld kan worden is dat niemand last zou mogen hebben van ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag.

Trifier biedt een programma aan om dit onderwerp bespreekbaar te maken, leidinggevenden toe te rusten en medewerkers bewust en bekwaam te maken in het stellen van grenzen en het problematiseren van dergelijk gedrag.

training sociale veiligheid in teams teamontwikkeling

Wat kan je verwachten?

Bewustwording, conflictvaardigheden, grenzen aangeven samenwerkingsvaardigheden

Trifier stelt een combinatie voor van:

  • Dialoogtafels binnen teams of vakgroepen waar Trifier het gesprek begeleidt over het thema. Het doel is bewustwording en helder met elkaar erkennen van de verplichting om er samen wat aan te doen.
  • Een training van een dag over je eigen rol, zowel als dader, redder of slachtoffer. Daar horen ook de territoriale vaardigheden bij zoals het stellen van grenzen, het aanspreken van anderen en het stoppen van het gedrag. 
  • Een training van een dag voor leidinggevenden in het bespreekbaar maken van het onderwerp in de teams, het ondersteunen van medewerkers die een melding maken en het aanspreken van medewerkers die de grens overtreden. 
Voor WIe?

Deze trajecten richten zich op medewerkers van organisaties in onderwijs, zorg en welzijn. 

Het gaat daarbij om de bestuurders, ARBO functionarissen, managers HRM, vertrouwenspersonen teamleidinggevenden, teamleden en anderen die verantwoordelijk zijn voor of te maken hebben met het thema sociale veiligheid. 

 

 

 

coaching on the job zorg
training omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
Resultaat
Inzicht, bewustzijn en verantwoordelijkheid

Deelenemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en grensoverschrijdend gedrag. Zij herkennen het systemische karakter van het vraagstuk en erkennen de verantwoordelijkheid die ieder teamlid heeft.

Het onderwerp wordt bespreekbaar en medewerkers zijn bewust en bekwaam in het stellen van grenzen en het problematiseren van dergelijk gedrag.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders