cropped-Trifier-logo-2.png

Borging en Continu leren​​ - Verdieping

Trainers Netwerkdagen

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg en welzijn sector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorzien de Trainers Netwerkdagen van Trifier. De netwerkdagen zijn een verdieping en vervolg op de Train-de-Trainer leergang. De dagen zijn alleen te volgen indien je voor de Train-de-Trainer leergang bent gecertificeerd en bent aangesloten bij Trifier.

Er zijn 2x per jaar Trainers Netwerkdagen van een hele dag: met afwisseling van intervisie, casussen en keuze uit workshops. 

Wat kan je verwachten?

Invloed, bewustwording, intervisie, fysieke vaardigheden, specifieke doelgroepen

Tijdens de Trainers Netwerkdagen leren interne trainers dat de manier waarop ze voor de groep staan, hoe ze zich bewegen en uiten en hoe ze de deelnemers benaderen en aanspreken, van invloed is op de stemming, sfeer en aandacht in de groep. Het gaat over bewustwording van de rol als trainer. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest actuele (en specifieke) fysieke vaardigheden, behorende bij diverse doelgroepen.

  • Hoe ga ik om met weerstand in een groep?
  • Welke werkvormen gebruik je bij de verschillende Trifier modellen?
  • Hoe zorg ik dat ik als interne trainer het thema ‘veiligheid’ actueel houd binnen de organisatie waar ik werk?
  • Hoe profileer ik me als trainer?
  • Oefenen van de (fysieke) vaardigheden aan de hand van ingebrachte casuïstiek
Voor WIe?

De Trainers Netwerkdagen zijn speciaal en uitsluitend bedoeld voor trainers-professionals die de Train-de-Trainer leergang succesvol, met certificaat, hebben afgerond en daardoor getraind zijn volgens de Trifier-methode in het omgaan met emotie en agressie. Onze aanpak gaat uit van een humane visie en daarbij zijn de-escaleren en de regie hebben kernbegrippen. Ook is het een voorwaarde dat je als relatie bent aangesloten bij Trifier.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen interne trainers de gelegenheid om in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en met andere trainers te oefenen en casuïstiek te bespreken. Hiermee behouden ze een blijvende focus op het thema ‘veiligheid’ binnen de organisatie.

Er is geen lidmaatschap voor nodig. Aanmelding en betaling is per bijeenkomst. Deelname aan een Trainers Netwerkdag is tevens dé manier om in aanmerking te komen voor her-certificering. 

Resultaat
Zelf (interactief) trainen in organisatie, vroegsignaleren & de-escaleren, professioneel begeleiden, feedback.

Met de Trainers Netwerkdagen voor (fysieke) interne trainers blijven organisaties grip houden op een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en cliënten. Interne trainers blijven hierdoor ‘in conditie’ en geïnspireerd om hun functie doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit zijn waardevolle elementen voor een verbeterd cliëntcontact en vertrouwenwekkende communicatie onderling. De ervaring leert dat het thema bespreekbaar blijft binnen organisaties en dat het aantal agressie-incidenten drastisch kan afnemen.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Anja Brouwers, projecmanager

Deelnemen aan een Trainers Netwerkdag? Mail voor de details naar info@trifier.nl dan nemen we contact met je op!

Of bel ons op telefoonnummer +31 (0)161 211138.

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches