Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Verstoorde Werkelijkheid

Vaardigheden en deskundigheid - verdieping

Als medewerker in zorg, welzijn en speciaal onderwijs kom je mensen in situaties tegen die een eigen, andere, werkelijkheid hebben. Dat maakt werken met mensen ook zo uniek. En tegelijkertijd uitdagend. Want soms is die werkelijkheid dusdanig verstoord, dat de spanning opbouwt. Dan kan het lastig zijn hoe je daarop moet (re)ageren.

Met deze training ‘Cirkel van Verstoorde Werkelijkheid’, geven wij de basiskennis en handvatten. Op die manier kun je professionele keuzes maken en daarnaar handelen. Hierdoor versterk je je zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel. En kan je trots zijn op je werk. Wetende dat je hebt bijgedragen aan het bieden van goede en veilige zorg voor de cliënt of leerling.

leren van incidenten

Wat kan je verwachten?

Training vroegsignalering, de-escaleren en veiligheid waarborgen, denk- en handelingskader bij vreemd gedrag dat voortkomt uit een verstoorde werkelijkheid.

Het model de ‘Cirkel van Verstoorde Werkelijkheid’ helpt je inzicht te krijgen en bewust te worden op een aantal niveaus:

 • De vormen van gedrag (wat je ziet)
 • Vreemd gedrag in de praktijk
 • Welke hoofdgroepen/symptomen zijn er
 • De basishouding, de hulpverlener en zijn gedrag
 • Wat kun je doen? De handelingsalternatieven

Het herkennen van deze verstoorde werkelijkheid en de handvatten voor interventies staat daarbij centraal. Trifier biedt een basale kennis van symptomen en richt zich vervolgens vooral op de manier waarop je ermee om kunt gaan. Het gaat hierbij niet om een uitgebreid diagnostisch model maar om een handzame kapstok om dat gedrag te herkennen, vervolgens ‘zoomen we in’ op wat je kan doen, hoe je kunt reageren en hoe je je eigen veiligheid en die van de ander vergroot.

Voor WIe?

Wanneer jij in je werk te maken hebt (jong) volwassenen die verstoord gedrag vertonen, maar niet geschoold bent in psychiatrie, geeft dit model je een praktisch handelingskader.

Specifiek voor die hulpverleners, hebben we dit nieuwe model ontwikkeld: de Cirkel van Verstoorde Werkelijkheid. Dit model biedt een begrippen-, analyse- en handelingskader. Het helpt bij het omgaan met mensen die gedrag vertonen dat moeilijk te begrijpen is. En dat voortkomt uit een heel andere opvatting over de werkelijkheid. Dit model helpt om in korte tijd een basaal begrip te vormen.

 • Huisartsenposten & praktijken
 • SEH & spoedzorg
 • Buurtzorg, sociale wijkteams, politie, handhaving
 • RAV/ambulance
 • Verstandelijk Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Speciaal Onderwijs voor jong volwassenen
leren van incidenten
methodiek de escalerend werken training Trifier
Resultaat
Inzichten, handvatten, veiligheid vergroten

Na deze training:

 • Heb je inzicht in de belangrijkste psychiatrische symptomen;
 • Heb je handvatten voor het omgaan met mensen die de werkelijkheid anders ervaren of waarnemen;
 • Weet je wat je wel moet doen en wat niet. En hoe je je eigen veiligheid en die van de ander vergroot;
 • Kan je tijdig wisselen tussen een ondersteunende en dienstbare houding naar een duidelijke, assertieve en begrenzende houding.
 • Ken je de belangrijke instrumenten in het creëren van veiligheid en kan je deze toepassen in de praktijk.

 

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting
Frank van Gool Trifier crisissignaleringsplan

Frank van Gool, partner Trifier

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. 

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders