“We werken nu met eenzelfde aanpak en gezamenlijke afstemming. Dat geeft helderheid met als resultaat meer veiligheid” - Trifier
Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Blog Trifier SAPREA methode

“We werken nu met eenzelfde aanpak en gezamenlijke afstemming. Dat geeft helderheid met als resultaat meer veiligheid”

Atlant staat voor wonen, zorg en welzijn. Ze bieden zorg in één van hun Atlanthuizen. Voor specialistische zorg kan er ook een beroep op hen gedaan worden. Atlant is gespecialiseerd in de juiste (verpleeghuis)zorg aan mensen met Korsakov, Huntington, dementie of gerontopsychiatrische problematiek.

Atlant is met Trifier gaan samenwerken toen ze gestart zijn met de huiskamer. Daarin kregen ze te maken met ‘extra ingewikkeld gedrag’. Waarbij de vraag rees wat Atlant als werkgever hun werknemers kon bieden hoe het beste met deze doelgroep om te gaan en zich daarbij veilig te voelen. Karen: “De samenwerking met Trifier in deze huiskamer was zo positief dat we dit ook verder zijn gaan uitbouwen voor de andere huiskamers.”

De voornaamste hulpvraag die Atlant had was het (nog beter) leren de-escalerend te handelen. Karen: “Hoe krijg je iemand uit de spanning en hoe zorg je ervoor dat het veilig blijft voor iedereen”.

Het belangrijkste inzicht wat ze tijdens de trainingen van Trifier kregen was het proces rondom contact maken met de client. Jessica vertelt: “We hebben nu duidelijke afspraken. Er is één iemand in contact met de client, niet allemaal. We hebben geleerd onze mond te houden. Als professional wil je helpen. Maar als niet duidelijk is wie wat doet of zegt in een situatie met de cliënt is het vaak eerder verwarrend en niet helpend als ‘iedereen zich ermee bemoeit’”. Jessica vervolgt: “Een ander mooi inzicht is om op ooghoogte contact te kunnen maken en in de humane ‘fixatie’ nabijheid te bieden. Dat zorgt ervoor dat de spanning zakt. We maken ook per client een benaderingsplan, het in contact zijn is echt maatwerk”.

Tijdens de Trifier trainingen wordt er naast een deel theorie heel veel aandacht besteed aan de praktijk en behandelt de Trifier trainer samen met de groep deelnemers echte casuïstiek, waarbij er ook geoefend wordt met een trainingsacteur. Binnen de doelgroep Hungtinton heeft men te maken met een combinatie van gedrag (psychiatrie) en zorg. Jessica: “De intervisie die we samen hebben is ook heel fijn. Wat ging er mis, waar ging het goed, elkaar feedback geven is heel waardevol en leerzaam”

Door de inzet van het Trifier traject zijn er positieve veranderingen te bemerken. Jessica geeft aan dat ze er veel aan heeft gehad. Ze was voorheen werkzaam in de ouderenzorg en geen ervaring met gedrag zoals dat wel bij cliënten in de huiskamer voorkomt. Karen: “We werken nu met eenzelfde aanpak en gezamenlijke afstemming. Dat geeft helderheid met als resultaat meer veiligheid. Het gevoel van veiligheid vergroten bij collega’s en bij cliënten was een doel. We hebben nu van Trifier geleerd om met onveiligheid om te gaan, hoe dan te handelen. Dat was er eerst niet.”

Er wordt goed aan gewerkt binnen Atlant om het geleerde niet alleen nu maar ook op de lange termijn te borgen in de organisatie. Het personeel dat betrokken is, zorgt voor de borging in elke huiskamer. In totaal zijn er acht huiskamers. Elke huiskamer heeft een aandachtsvelder die ook door Trifier getraind is. Ze volgen hierin de Trifier SAPREA methode en ze blijven met elkaar op regelmatige basis oefenen. Jessica: “Ondanks dat het er in de praktijk anders uit kan zien, geeft het oefenen met een trainingsacteur praktische handvatten hoe om te gaan met verzet bij bijvoorbeeld een interventie. Het humaan houden, is áltijd het uitgangspunt.” Karen sluit af: “We blijven doorgaan met trainingen. Het contact dat we daarover hebben met Trifier is fijn. Het is heel waardevol om iemand binnen Trifier als sparringspartner te hebben die meekijkt, eerlijk adviseert, kijkt naar mogelijkheden en aansluit bij onze vraag en behoefte.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders