“De begeleiding van Trifier op onze SEH sluit direct aan op de dagelijkse praktijk”

Hulpvraag
“Ziekenhuizen zijn verplicht om periodiek hun medewerkers van de SEH te scholen in het omgaan met agressie. Het aantal geweldsincidenten op de spoedeisende hulp neemt toe, met name geweld en agressie waarbij alcohol en drugs een rol spelen. Agressief gedrag en geweld hebben een grote impact op medewerkers. De grenzen worden daarbij steeds verder verlegd. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken en protocollen. Wat accepteren we wel en wat niet? Wanneer melden we een incident en wat zijn de juridische kaders?”

Resultaat
“Het doel van scholing en begeleiding is vooral om bewustzijn en helderheid over persoonlijke en juridische grenzen te bevorderen. En daar gezamenlijk duidelijke werkafspraken en protocollen op te maken. Ook vraagstukken over regie en samenwerking komen aan de orde. Niet alleen binnen het team van de SEH, maar ook met de samenwerkende disciplines zoals beveiliging, ambulance personeel en politie. Wat Trifier uniek maakt in haar aanpak is het uitgebreide voortraject. Er wordt intensief met medewerkers gesproken en goed geluisterd naar de ervaringen, uitdagingen en vragen die binnen het team leven. Zo groeit al tijdens het voortraject een wederzijds vertrouwen. De praktijk en de beleving van medewerkers vormen de basis voor de begeleiding van Trifier. Daardoor voelt deelname aan het begeleidingstraject niet als een verplichting of een kunstje, maar als een leerzame en welkome teamoefening die direct aansluit op de dagelijkse praktijk.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders