cropped-Trifier-logo-2.png

“Er was behoefte aan andere aanpak om met agressie om te gaan. Eén die in lijn is met waar we als GGzE voor staan. Trifier sluit daar met hun visie en methodiek naadloos op aan.”

Eric Irausquin – Manager GGzE Zorg & Veiligheid en intensieve behandeling

GGzE spant zich in om de béste zorg te geven aan mensen die kampen met psychische klachten. Daar hebben ze hun aanbod en hun werkwijze op afgestemd. GGzE is ervan overtuigd dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze meedoen aan de samenleving. Daarom helpen ze hen om hun persoonlijke talenten te ontdekken en te gebruiken. Zo helpt GGzE mensen met psychische klachten om een stap verder te zetten op weg naar herstel, op een manier die past bij ieders mogelijkheden en ambities.

De samenwerking tussen GGzE en Trifier telt inmiddels al zo’n 9 jaar. GGzE heeft een eigen training voor haar interne trainers Veilig In Contact (VIC), waarbij de Trifier methode en de Trifier modellen worden toegepast.

GGzE was op zoek naar een andere aanpak, andere methodiek om met agressie om te gaan. Eric: “Eén die meer in lijn is met waar we voor staan. Want separeren, pijnprikkels en dergelijke wilden we niet meer. We wisten, dit moet en kan écht anders. Trifier kwam op ons pad en sloot daar met hun visie en methodiek naadloos op aan.”

GGzE krijgt inhoudelijke ondersteuning van Trifier en heeft op basis daarvan een eigen programma ontwikkeld. Vanuit verschillende contexten omdat iedere afdeling eigen behoeftes en thema’s heeft. Het kantoorpersoneel krijgt de basis aangereikt, voor hen is dat voldoende. Echter voor ambulante medewerkers of medewerkers in de klinieken, is de behoefte aan vaardigheden om uit een (agressie)situatie te komen op een manier die humaan is voor de cliënt en de professional. Voor  medewerkers op een aantal klinische afdelingen (bijvoorbeeld in de forensische zorg en afdelingen high intensive care) is de situatie anders. Zij moeten instappen in een crisissituatie en een interventie doen. Eric: “Het in contact blijven juist tijdens een crisis, waar Trifier vanuit gaat, sprak ons aan. Ze doen dat in hun visie en methodieken op alle niveaus voor elke afdeling”.

De twee belangrijkste inzichten die GGzE uit de samenwerking met Trifier haalt zijn ‘focus op contact houden en bewustzijn (sneller uit de crisis). Dat is belangrijk bij het trainen van medewerkers.

“De veranderingen die we merkten bij de medewerkers is dat er nog professioneler gehandeld werd in crisissituaties, aldus Eric. Ze kennen de methodiek. Het uitgangspunt is meebewegen en het werkt. Medewerkers vragen zelf om getraind te worden.

Eric vertelt: “Bij de start van de samenwerking was het doel ‘we willen het anders’ en het belang van de cliënt op een zo professioneel mogelijke manier behartigen’. Nu is het doel, ‘we willen dat onze collega’s ook zo veilig mogelijk hier kunnen werken’. Nieuwe medewerkers worden altijd getraind en al eerder getrainde medewerkers gaan op herhalingstraining.”

Door de opvolging van trajecten zorgt GGzE ervoor dat het geleerde in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Maar ook door incidenten te bespreken. Eric geeft een mooi voorbeeld uit de praktijk: “Een teamleider kwam naar mij toe en vertelde dat er iets niet op de afgesproken manier gedaan was en dat hij zich er bewust van was dat dit een uitzondering was. Juist door het bespreekbaar te maken ontstaat een open en veilige leer- en werkomgeving. En leren we van elkaar.”

Eric tot slot: “De samenwerking met Trifier is heel plezierig, ik kan altijd bij ze terecht en Trifier inspireert ons ook in onze ontwikkeling. Wat ik verder nog waardeer is de kennis die Trifier deelt via de Trainers Netwerk bijeenkomsten waar naast didactiek ook op meerdere lagen vaardigheden uitgewisseld worden.”

Al meer dan 90.000 zorgprofessionals
van 139 organisaties gingen je voor

Ook met ons werken? -> Bekijk ons aanbod

Trifier draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches