Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Training omgaan met agressie

“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat geeft helderheid en daardoor een positieve uitwerking op de leerlingen”

Lombardia en de Wilgen zijn een basisschool voor speciaal onderwijs. Ze zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en onderwijskundige zorg waar dat nodig is. Leerlingen van Lombardia en de Wilgen hebben daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

“Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren.” – Natasja van Vlerken, schooldirecteur

Yulius (ggz en Speciaal Onderwijs) heeft al jaren een goede samenwerking met Trifier. Bij Yulius kijken ze continu naar wat er nodig is. Ze wilden de trajecten en trainingen, naast voor hun ggz, ook voor de scholen inzetten. Maar wel in een nieuw jasje. Eentje die beter past bij de visie van de scholen: samen veilig op school, het de-escaleren van ‘moeilijk’ en grensoverschrijdend gedrag. “Trifier is een tijdje terug begonnen met een traject voor de beide schoollocaties, inmiddels doen we  nu coaching on the job en gaan we de komende tijd door met trainen”, aldus Natasja. “We zien het als een cyclus en willen het hele team trainen.”

Binnen de scholen is er regelmatig externaliserende problematiek. Daarvoor willen ze een oplossing die óók past bij de visie. De focus ligt op de-escalerend handelen, om de leerkrachten de tools en het vertrouwen te geven om de kinderen op een juiste manier te helpen. Natasja: “Een ander kan je niet veranderen, je kan wel jezelf veranderen, dat inzicht en bewustzijn is een krachtig uitgangspunt.”

Het belangrijkste inzicht dat het traject hen tot nu toe heeft gegeven is de noodzaak dat je het samen doet, elkaar ondersteunen. Dat was er altijd al wel, volgens Natasja, alleen de training heeft het versterkt. “Het is een verdieping op wat we al weten en doen. Dat maakt het zo waardevol”.

De training levert een paar mooie veranderingen op. Zoals dat de medewerkers zich zekerder voelen. Ze weten wat ze moeten doen in bepaalde, lastige situaties. “De leerlingen zien ook dat we consequenter zijn, dat zorgt voor helderheid”, vertelt Natasja.

Een van de doelen is vermindering van externaliserend gedrag bij leerlingen. Daar werken het team nu in de trainingen bewust aan, met casussen, oefenen, reflecteren en weer oefenen. Het resultaat is er ook naar: “We zien nu vermindering in moeilijke situaties, er is echt verschil”.

Na een training houdt het niet op. Natasja wil er met haar team echt voor zorgen om het geleerde uit de training in de dagelijkse praktijk te blijven toepassen. Voor nu maar ook op langere termijn, zodat het duurzaam blijft. Daarom zijn ze met coaching on the job gestart. En daarnaast is het ook vast onderdeel van de teamvergadering en de (de)briefings. Natasja vult aan: “Bovendien staat er het hele schooljaar trainingen gepland. En er is altijd een evaluatie met Trifier’s Frank van Gool en Lotte Haartsen.”

Yulius Onderwijs heeft veertien scholen: drie scholen voor speciaal onderwijs (so) en elf scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Natasja: “We bevelen Trifier van harte aan. Bij andere scholen en ook binnen de andere eigen scholen. Trifier is een fijne sparringpartner, die onze visie vertaalt in, praktische, trainingen. Er is consistentie en veiligheid in de trainingen, met meestal vaste trainers(acteurs) als Jan, Sjoerd en Guido.”

Ze sluit af met te zeggen dat ook tijdens Corona tijd Trifier heel goed gereageerd heeft en inspeelde op hun behoeftes. “Complimenten!”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders