Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Training Vroegsignalering Trifier referentie Pro Persona

“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”

FPA Kompas is onderdeel van de Pompestichting. Binnen de Pompestichting wordt forensische zorg geboden en worden behandelingen met forensische expertise zorgvuldig gedaan, zowel ambulant als klinisch. De Pompestichting is onderdeel van de Pro Persona Groep. FPA Kompas is gevestigd in Wolfheze op het terrein van Pro Persona. Pro Persona is een op ontwikkeling gerichte GGZ-instelling in Gelderland met ambulante zorg en klinische settingen. Er werken meer dan 3.000 medewerkers in Arnhem, Ede, Lunteren, Nijmegen, Tiel, Veenendaal en Wolfheze. Pro Persona biedt samen met de Pompestichting een breed scala aan specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen.

Op het terrein van Pro Persona in Wolfheze wordt gewerkt met Trifier. Frank vertelt dat er al een lange tijd samenwerking met Trifier is. Dat heeft een reden zegt hij: “Jullie zijn een betrouwbare organisatie, alles is altijd op tijd, de logistiek is goed geregeld, de service is heel goed, afspraak is afspraak”. Maar dat is niet het enige geeft hij aan, het gaat ook om de inhoud: “Het mooie is dat de methodiek op maat gemaakt kan worden, daar is ruimte voor bij jullie. Het Trifierteam luistert naar ons en denkt met ons mee en dat is ontzettend prettig. Wij vinden die flexibiliteit tot maatwerk heel fijn.”

De medewerkers op het terrein van Pro Persona krijgen te maken met verbale en non-verbale agressie tijdens hun werk met cliënten. De organisatie wil hun professionals ondersteunen door ze te trainen hoe hiermee om te gaan. Zodat het plezierig(er) en veilig(er) op het werk is, voor zowel de professional als de cliënt en zijn omgeving. “Daar biedt Trifier een praktische methodiek voor. En dat zit hem vooral in het verbale stuk, de complexe communicatie, en het de-escaleren van spanningsvolle situaties en agressie”, aldus Frank.  Middels de Trifiermethodiek kunnen medewerkers de juiste stappen zetten: “Door deze training spreken de medewerkers nu dezelfde taal. Het is duidelijk wat bedoeld wordt, het zorgt voor betere afstemming”, zegt Frank.

Het grootste inzicht dat de trajecten de organisatie opgeleverd heeft? 
Frank is daarover duidelijk: “Hoe minder hoe beter”. Daarmee bedoelt hij dat je van alles kan leren er nog meer bij kan halen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat er voorafgaand aan de spanningsvolle situatie gebeurt. Dat je dáár bewust van bent: “Houd het simpel en doeltreffend, en doe wat bij je past.” Ook een mooi resultaat qua inzicht is dat als je fysiek niet hoeft in te grijpen je het dan ook niet moet doen. Dat klinkt logisch en is het ook, maar in de praktijk nog weleens lastig. “Het accent van het trainingstraject ligt op die vroegsignalering, wat kan je daar al doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van en kunnen dit nu dankzij de trainingen ook goed coachen naar de medewerkers.”

Frank geeft aan dat het traject een positieve verandering teweegbrengt in de organisatie, bij het team en de medewerkers. Het team spreekt nu veel meer dezelfde taal. En weet daardoor van elkaar wat ze bedoelen en hoe al vroegtijdig te handelen. Frank: “Ik heb geen exacte cijfers maar we separeren op mijn afdeling, met onze forensische patiënten, bijna niet meer.”

Hoe zorgt de organisatie ervoor dat het geleerde in de dagelijkse praktijk wordt toegepast?
 Voor nu maar ook op de langere termijn, zodat het duurzaam blijft? Frank vertelt dat er in ieder geval op zijn afdeling (FPA Kompas) maandelijks een ‘inlooptraining’ is waar medewerkers aan kunnen deelnemen. Ook is er een tweejaarlijkse trainingsdag, ter opfrissing en borging van het geleerde. Tevens is er onlangs een start gemaakt met zogenaamde boostersessies; een op maat gemaakte training vanuit de behoefte van de afdeling. Interne trainers die een Train-de-Trainer traject hebben gevolgd, en nu binnen de organisatie hun collega’s weer trainen op gebied van (omgaan met) complexe communicatie, de-escaleren, veiligheid en agressie, krijgen coaching on the job training, 1 op 1 tips en feedback direct in de praktijk. Alle nieuwe medewerkers in Wolheze krijgen sowieso de basistraining van Trifier.

Frank: “Er is echt betrokkenheid, dat is heel mooi om te ervaren. Als ik de naam Trifier noem dan snappen we van elkaar wat er bedoeld wordt. Er is helderheid over de methode, de manier van werken en we zien dat het resultaat oplevert.”

De Trifiermethode die focust op het voortraject (vroegsignaleren en daarnaar handelen) maakt wat Frank betreft echt het verschil. Hij vult aan: “De Trifiermethode is niet alleen van toepassing voor de GGZ. Ik weet zeker dat het ook werkt bij andere organisaties zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen of onderwijs.” De toegevoegde waarde van Trifier is volgens Frank dat beide organisaties hetzelfde idee hebben over veiligheid; dat we allebei weten wat we willen en dat ook helder uitdragen. En dezelfde taal spreken. “Dat bindt ons”, aldus Frank.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders