“We merken dat de medewerkers zichzelf beter toegerust voelen”

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren.

Wat maakt dat Nidos een samenwerkingstraject met Trifier is aangegaan?
Marjolein licht toe: “We merken dat er met enige regelmaat situaties voorkomen waarbij jongeren, vanuit alles wat ze meegemaakt hadden, met name gedrag laten zien wat wij in Nederland interpreteren als verbale agressie. We willen de Nidos medewerkers handvatten geven om daarmee om te gaan. Het aanbod van Trifier sloot het beste bij onze wensen en doelen aan.”

Op de vraag wat het belangrijkste inzicht is dat het traject hen gegeven heeft, antwoordt Marjolein dat uit de evaluaties twee dingen echt opvallen. Het eerste wat medewerkers veelal teruggeven is ‘Ik heb geleerd dat ik het beste  bij mijzelf kan blijven: waar ligt mijn eigen grens en hoe kan ik vanuit mezelf deze boodschap het beste overbrengen’.  Het tweede is de toepasbaarheid van de methodiek van Trifier, het (h)erkennen van grensoverschrijdend gedrag  en er bewust mee aan de slag gaan. Naast deze twee belangrijkste inzichten, is er nog  een verandering die zij in de praktijk merkt; namelijk de vraag om (herhalings)trainingen. “Voor bijvoorbeeld ook nieuwe medewerkers”, aldus Marjolein. Ze voegt er aan toe: “Dat doen we om te borgen wat we geleerd hebben.”

De verdere borging van opgedane kennis ligt bij de basisteams waarin elke regio werkt. Eens per ongeveer twee weken komen deze samen, bespreken alles door , vindt er ook intervisie plaats en maken ze werkafspraken. “We merken dat de medewerkers zichzelf beter toegerust voelen”, vertelt Marjolein.

Welke waarde geeft Trifier voor Nidos?
De doelgroep bij Nidos verandert steeds. Met de verandering van doelgroep, verandert ook gedrag waar medewerkers tegenaan lopen , de verbale, communicatie en/of agressie vanuit achtergrond, situatie of cultuur. Marjolein: “Trifier helpt Nidos door mee te denken in wat er nodig is, wat past bij Nidos en hoe kunnen we de kennis goed borgen. En biedt dan vervolgens maatwerk. Ook helpt het dat we iedere keer dezelfde Trifier trainer krijgen, die ons goed kent.” Wat ook terugkomt uit de evaluaties is dat het de trainer lukt om een veilige (leer)sfeer te maken. Waardoor de medewerkers voelen en weten, het is oké om mij kwetsbaar op te stellen. “Dat maakt de weg vrij om te leren, te groeien en wordt er dankbaar gebruik gemaakt om met een trainingsacteur te oefenen,” licht Marjolein toe.

De samenwerking met Trifier vat Marjolein als volgt samen: “goed bereikbaar, reageren snel, heel toegankelijk sprake van wederzijdse waardering, sparringpartners.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders