Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Training de-escalatie zorg

“Veilig voelen is een werkwoord. Je moet er zelf iets voor doen”

Hellen Donkers bijt het spits af: “Laat ik beginnen te zeggen dat wij zo ontzettend blij zijn met het resultaat van dit ontwikkeltraject met Trifier. Het geeft zo veel handvatten in de praktijk. Het team zit nu allemaal op één lijn. We kenden Trifier zelf niet. Een combinatie van medewerkers van De Waalboog (VVT) en Pro Persona (GGZ) vormen sinds 1 december 2016 een team. Pro Persona kende Trifier al wel en was er enthousiast over. Het nieuw gevormde team werkt op de nieuwe afdeling voor zorg aan dementerenden met ernstige gedragsproblematiek, wisselend gecombineerd met diverse lichamelijke klachten. De teamleden hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie en lopen in de samenwerking tegen sector verschillen aan, zoals aanpak en insteek.”

Hellen vervolgt: “Ons eerste doel met dit ontwikkeltraject was op ons eigen team gericht. Dat team wilden we eerst geschoold krijgen op het thema veiligheid. We wilden hen een verdieping aanbieden. Eerst hebben een aantal medewerkers de Train-de-Trainer leergang gevolgd. Nu trainen zij zelf hun team. De volgende stap is om deze scholing ook samen met andere afdelingen binnen de Waalboog op te zetten. Op deze manier maken we wat we nu geleerd en zoveel profijt van hebben duurzaam binnen onze organisatie. Met elkaar beginnen en met elkaar groeien. Waar we nu staan zijn we zo trots op!!!”

Petra Coelen: “Op het moment dat we te horen kregen dat we dit traject gingen starten was er vanuit het team direct veel motivatie. Het team had veel behoefte om handvatten te krijgen hoe in bepaalde (onveilige) situaties om te gaan en hoe we die zouden kunnen voorkomen. We gingen allemaal gemotiveerd aan de slag. Mijn advies voor andere organisaties: wacht niet tot zich escalaties voordoen om in beweging te komen, maar werk op preventie. Dat is te leren en te borgen. Trifier geeft daar alle handvatten voor. Werken met Trifier is erg praktijk gericht. Daar waar nodig passen ze op maat aan, op basis van de vraag en behoefte op dat moment. Die ruimte is er, dat vonden wij heel fijn. Wij zijn zo enthousiast en enorm blij dat we dit hebben mogen doen.”

Hellen gaat verder: “Alle teamleden zitten nu op één lijn. Nu bereiken we iets. Het team is nu goed op elkaar ingespeeld. Ze weten wat ze in welke situatie moeten doen zonder er met elkaar veel woorden voor nodig te hebben. Dat geeft zekerheid, vertrouwen en ook een veilig gevoel. We kunnen van alles willen, als iemand niet op dezelfde manier geschoold is kunnen we niet verder.”

Petra vult aan: “De training heeft echt onze ogen geopend. Juist door de structuur en het begrenzen dat we geleerd hebben, kunnen we goede zorg bieden. Kaders zetten; weten wat zowel jijzelf als verzorgende als ook de cliënt mag verwachten. Dat geeft die goede zorg. Enorm verrijkend en fijn om te ervaren dat wat we geleerd hebben echt werkt in de praktijk. We kunnen er iedere keer weer op terugvallen.”

Hellen: “Trifier heeft ons geleerd dat veilig voelen een werkwoord is. We gebruiken deze term nu ook in onze team overleggen en in reflecties. En iedereen weet waar het dan over gaat, wat nodig is. Je veilig voelen in je werk, daar moet je zelf ook iets voor doen. Het komt je niet aanwaaien. Stel, je voelt je onveilig, dan moet je je bewustzijn en afvragen ‘wat kan ik zelf doen’ om mij weer veilig te voelen. Het vraagt actie van ons als team.”

Hellen en Petra stellen tot slot: “De samenwerking met Trifier ervaren wij als héél fijn!! We willen graag verder werken met Trifier om het geleerde duurzaam te maken in de praktijk. Een ontwikkeltraject met Trifier? DOEN!”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders