“Veiligheid begint bij de voordeur. Zie een incident als leren, niet alleen als incident.”

Leger des Heils – Domus / Huis en Haard Gouda biedt beschermd wonen voor mensen met veelal psychiatrische problematiek. De voorziening is voor hen een beschermd en veilig thuis. Hier kijkt men naar wat de deelnemer nodig heeft. Samen brengen ze de problemen in kaart en stellen ze doelen om aan te werken. Bijvoorbeeld op …

“Veiligheid begint bij de voordeur. Zie een incident als leren, niet alleen als incident.” Lees verder »