Borging en Continu leren​​ - Training

Train-de-Trainer, van professional naar trainer​​

Om het thema veilige zorg in uw organisatie actief te houden en te borgen, is continue aandacht en ontwikkeling belangrijk. Interne trainers kunnen hierbij een sleutelrol spelen. Het Train-de-Trainer programma van Trifier biedt uw interne trainers de gewenste kennis en vaardigheden, bij het op de juiste manier begeleiden en trainen van uw medewerkers als het gaat om bejegening, agressiepreventie en het gebruik van zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies.

Wat kan je verwachten?

6 dagen, modulair, kennis, houdings- en vaardigheidsaspecten, certificering, accreditatie V&VN
  • Modulair opgebouwd
  • Richt zich op kennis, houdings- en vaardigheidsaspecten op inhoudelijk en didactisch gebied
  • Heeft het gedachtengoed achter vroegsignalering en de-escalerend handelen centraal staan
  • Duurt 6 dagen, waarvan één terugkomdag
  • Is inclusief Coaching on the Job, één dagdeel per trainer
  • Is inclusief Trifier certificering
  • Biedt 1 jaar toegang tot het E-learning platform van Trifier. Dit is een digitale leeromgeving met ondersteunend lesmateriaal
  • Is inclusief accreditatie bij de V&VN voor zorgprofessionals en verpleegkundigen
  • Geeft 1 jaar lidmaatschap van het trainersnetwerk (Leden van dit netwerk krijgen de gelegenheid om meerdere keren per jaar in een veilige omgeving hun trainingsvaardigheden te verbeteren en met andere trainers te oefenen en casuïstiek te bespreken)
Voor WIe?

Het ‘Train-de-Trainer’ programma is bedoeld voor medewerkers die als trainer en cultuurwachter binnen hun organisatie actief zijn of willen worden. Die gemotiveerd zijn in het vervullen van een sleutelrol om het thema veilige zorg binnen de eigen organisatie actief te houden. En collega’s te begeleiden om te werken in een veilige en vrije werk- en leefomgeving.

Deelnemers hebben voorafgaand, maximaal een jaar geleden, een tweedaagse basistraining van Trifier gevolgd. Waarin men heeft geleerd anders te kijken en denken over conflicten, bewust zijn van de eigen houdingscommunicatie en het effect ervan op de ander en voldoende kennis hebt van de modellen van Trifier.

Resultaat
Zelf (interactief) trainen in organisatie, vroegsignaleren & de-escaleren, professioneel begeleiden, feedback.
 • In staat om als trainer groepen te trainen en te instrueren in de basismodellen van Trifier over vroegsignaleren en de-escalerend handelen
 • De interne trainers leren hun vaardigheden op het gebied van bejegening en de-escaleren te delen met hun collega’s
 • Ze leren dit professioneel te begeleiden
 • Ze worden getraind in het geven van positieve feedback
 • Leren de principes van spiraleren (tegenhanger instructiemodel)
 • En zij leren ook interactief te trainen met behulp van trainingsacteurs
5/5

Deelnemers van GGZ inGeest waarderen de Train-de-Trainer leergang met een 9,5

“De Train-de-Trainer heeft mij inzicht gegeven in de opbouw van een training en de informatie die je daarbij kan inzetten. Wat ik heel waardevol aan deze training vind is de positiviteit, veiligheid en de afwisseling tussen theorie en praktijk. Het zien en oefenen van de diverse werkvormen. De combinatie van alle leefstijlen, methodes en werkmodellen met het zelf gaan doen!”

Anja Brouwers, projecmanager

Twijfel je over de juiste training of programma?
We helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118. Of vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Trifier - veilige en goede zorg draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches