Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Vaardigheden en Deskundigheid

Leren door te doen

 Trifier staat voor leren door te doen. In onze opleidingen en trainingen zetten we afwisselende interventies in. Zoals kennissessies, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, en observatie.

Concrete oplossingen

We bieden je concrete handvatten bij het omgaan met en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en agressie op een cliëntvriendelijke manier. Hierdoor versterk je je zelfvertrouwen én veiligheidsgevoel.

Samenwerking

Het betrekken en verbinden van zowel cliënten, professionals als hun externe omgeving vinden we essentieel. Onze trainingen dragen daarom ook bij aan de communicatie en samenwerking in het team.

3 fasen handelen bij agressie

Vaardigheden en deskundigheid

Hoge werkdruk - complexe situatie ombuigen naar gewenste situatie

Het is een feit.
Werken in de zorg gaat vaak gepaard met een hoge werkdruk. Uit de vele gesprekken die wij hebben met professionals blijkt dat er in de hectiek van het moment minder wordt stilgestaan bij het bespreken van een spanningsvolle situatie of een incident.
Hoe dat komt? De meest voorkomende argumenten: geen tijd voor, geen ruimte, of onderling geen veiligheid om ‘fouten’ te durven bespreken. Herkenbaar?

Staat jouw team onder een hoge werkdruk en heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag van cliënten en patiënten? Ken je Trifier nog niet, en ben je benieuwd naar wat we voor jou(w) team of organisatie kunnen betekenen? Boek dan een incident analyse gesprek.

Vaardigheden en deskundigheid

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de training ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ leren zorgprofessionals passende cliëntbegeleiding te bieden in complexe en urgente situaties. De methodiek van begeleiding die wordt aangeboden, is erop gericht verbale en non-verbale uitingen van grensoverschrijdend gedrag en agressie te herkennen en hier de-escalerend op te interveniëren. Dit resulteert in een veilig leef- en werkklimaat.

omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Omgaan met agressie in de gehandicaptenzorg
Vaardigheden en deskundigheid​

Fysieke vaardigheden

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg- en welzijnsector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Tegenwoordig zijn ‘oude’ technieken in het kader van Dwang en Drang zoals separatie en fixatie vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt nauwelijks nog verdedigbaar.

Deze nieuwe context vraagt een professionaliseringsslag bij medewerkers. Zij zullen naast de-escalatievaardigheden een set aan fysieke vaardigheden moeten bezitten om zichzelf en cliënten te beveiligen. Dit vraagt om breakout- en teamtechnieken die voortdurend up-to-date gehouden worden. Daarnaast dienen professionals getoetst te worden op de toelatingseisen van de handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen.

Vaardigheden en deskundigheid​

Cirkel van Verstoorde Werkelijkheid

In je werk als hulpverlener kom je mensen in situaties tegen die een eigen, andere, werkelijkheid hebben. Dat maakt werken met mensen ook zo uniek. En tegelijkertijd uitdagend. Want soms is die werkelijkheid dusdanig verstoord, dat de spanning opbouwt. Dan kan het lastig zijn hoe je daarop moet (re)ageren.

Met deze training ‘Cirkel van Verstoorde Werkelijkheid’, geven wij de basiskennis en handvatten. Op die manier kun je professionele keuzes maken en daarnaar handelen. Hierdoor versterk je je zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel. En kan je trots zijn op je werk. Wetende dat je hebt bijgedragen aan het bieden van goede en veilige zorg voor de cliënt.

leren van incidenten
wat is hic
Vaardigheden en deskundigheid​

Herstelgericht werken op een HIC

Veel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdaging hun High Intensive Care afdeling te verbeteren. Reductie van klinische bedden, de ambulantisering en de wens om dwang en drang terug te dringen, leiden tot een nieuw zorgperspectief.

Dit betekent niet alleen dat er gewerkt en gebouwd wordt aan de faciliteiten van een andere werk- en behandelomgeving. Het vraagt ook om werken en bouwen aan een substantiële verandering in de manier van werken en behandelen door uw zorgprofessionals. Veilige, herstelgerichte en vrije zorg vormen hierbij de uitgangspunten.

Cardia

"Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan"
Training voor aandachtsfunctionarissen omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Anne Kramer
Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis​

"De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend"
Beleid grensoverschrijdend gedrag voorbeeld ziekenhuis Albert Schweitzer referentie Trifier
Marjolein Jochems
Hoofd Afdeling Psychiatrie

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders