Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Samenwerking en Teamontwikkeling

Leren door te doen

 Trifier staat voor leren door te doen. In onze opleidingen en trainingen zetten we afwisselende interventies in. Zoals kennissessies, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, en observatie.

Concrete oplossingen

√ Preventie van en omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. √ Alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. √ Het maken van afspraken en het vertalen van veiligheidsbeleid naar uitvoering. 

Samenwerking

√ Samen leren van incidenten. √ Communicatie en samenwerken onder druk. √ Zelfzorgmethode voor zelforganiserende teams. √ Ketensamen-werking

.

samenwerken aan veiligheid in de zorg

Samenwerken en Teamontwikkeling

Training - Samenwerken onder druk

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? En wanneer grijp je in? Ambulantisering, werkdruk en een intensievere zorgomgeving leiden tot meer complexe situaties. Naast een gevoel van onveiligheid heeft dit ook vaak ziekteverzuim en verstoring van het werkplezier en de teambalans tot gevolg. Voor een veilige en plezierige werkomgeving zijn samenwerking, heldere afspraken, bewustwording van de eigen communicatie, kennis en vaardigheden belangrijke voorwaarden.

Samenwerken en Teamontwikkeling​

Training - Omgaan met agressie op de Spoedeisende Hulp

Het aantal geweldsincidenten op de Spoedeisende Hulp neemt toe, met name geweld en agressie waarbij alcohol en drugs een rol spelen. Agressief gedrag en geweld hebben een grote impact op medewerkers en hun veiligheidsgevoel. De grenzen worden daarbij steeds verder verlegd. Vaak ontbreken er duidelijke afspraken en protocollen. Wat accepteren we wel en wat niet? Wanneer melden we een incident en wat zijn de juridische kaders?

Omgaan met agressie op de spoedeisende hulp
Flexmonitor Trifier

Samenwerken en Teamontwikkeling

De Flexmonitor​

Zorgen voor flexibele en veerkrachtige teams

Flexibel, lerend, open en veerkrachtig blijven als team gaat niet vanzelf. Iedereen die in een team heeft gewerkt weet dat je hard moet blijven werken om een goed team te zijn. Er is aandacht nodig voor het leren, het samenwerken, het beslissen en de veerkracht. Als dat lukt dan is het genieten, want het is fijn om onderdeel te zijn van een succesvol team en trots te zijn op je prestaties!

Cardia

"Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan"
Training voor aandachtsfunctionarissen omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Anne Kramer
Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis​

"De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend"
Beleid grensoverschrijdend gedrag voorbeeld ziekenhuis Albert Schweitzer referentie Trifier
Marjolein Jochems
Hoofd Afdeling Psychiatrie

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders