flexibiliteit op het werk

Borging en Continu leren

Leren door te doen

 Trifier staat voor leren door te doen. In onze opleidingen en trainingen zetten we afwisselende interventies in. Zoals training, coaching on the job, kennissessies, worldcafé, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning, assessments, observatie en onderzoek.

Echte en blijvende verandering

Trifier begeleidt en adviseert bij het opzetten van het plan van aanpak, de uitvoering en de borging hiervan. Alsook op het bevorderen van bewustwording, regie en zelfvertrouwen. Resultaat: échte en blijvende verandering en versterking.

Samenwerking & beleidsevaluatie

In alle trajecten is er veel aandacht voor (multidisciplinaire) samenwerking en communicatie. En ondersteunen we bij het opzetten van een effectief veiligheidsbeleid als bij de vertaling naar de uitvoering ervan.

Agressie training in de zorg aandachtsfunctionaris

Borging en Continu leren

De rol van de Aandachtsfunctionaris​

Binnen instellingen zijn aandachtsfunctionarissen actief om blijvende aandacht te creëren voor specifieke thema’s. Dit vraagt om extra competenties, bijvoorbeeld om collega’s te coachen en/of zelf up-to-date te blijven over het onderwerp. Dit is nog niet zo gemakkelijk, zeker niet gezien het feit dat medewerkers de rol van aandachtsfunctionaris vaak vervullen naast hun gewone werkzaamheden. In onze training zetten we hier op in en daarbij passen we de waarderende benadering toe. Daarnaast benadrukken en stimuleren we de borging van het thema en de rol van aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Borging en Continu leren​

Train-de-Trainer, van professional naar trainer​​

Om het thema veilige zorg in uw organisatie actief te houden en te borgen, is continue aandacht en ontwikkeling belangrijk. Interne trainers kunnen hierbij een sleutelrol spelen. De Train-de-Trainer leergang van Trifier biedt uw interne trainers de gewenste kennis en vaardigheden, bij het op de juiste manier begeleiden en trainen van uw medewerkers als het gaat om bejegening, agressiepreventie en het gebruik van zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies.

Training Train-de-Trainer Trifier
Trainers Netwerkdagen Trifier

Borging en Continu leren

Trainers Netwerkdagen

Een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers in de zorg en welzijn sector vraagt om een weloverwogen en gedegen aanpak. Daar hoort een visie op omgaan met emotie en agressie, dwang en drang en bejegening bij. Maar ook een kwaliteitscyclus die zorgt voor een continue verbetering van de vaardigheden van medewerkers. Interne trainers of aandachtsfunctionarissen spelen hierin een belangrijke rol. Intern trainerschap vraagt om continu leren, oefenen, sparren én inspiratie. Daarin voorzien de Trainers Netwerkdagen van Trifier.

Borging en Continu leren​

Trainers Expertprogramma

Train jij, binnen jouw organisatie, collega’s op de thema’s (omgaan met) bejegening, veiligheid en agressie? En heb je behoefte om jezelf daarin verder te ontwikkelen op Expert niveau? Samen met andere professional trainers uit diverse organisaties in Zorg, Welzijn en (Speciaal) Onderwijs?

Dan is dit tweedaagse Expertprogramma met topsprekers en specialisten uit het werkveld echt iets voor jou! Deelname aan het Expertprogramma wordt een ontdekkingstocht langs de randjes van je comfortzone. Waardoor je groeit. Als mens, als trainer en als collega.

Expertprogramma Trifier voor interne trainers
Coaching on the job zorg

Borging en Continu leren​

Coaching on the Job

Wanneer de druk in je werk als professional toeneemt en de ruimte voor reflectie en evaluatie geringer wordt. Neemt het risico op escalatie daarmee ook toe.

Dan kan het zijn dat je soms als professional, of als team, vastloopt in het contact met een cliënt met moeilijk gedrag. Is het de-escalerend handelen toch niet zo vanzelfsprekend. Zo’n moment dat je behoefte hebt aan een sparringpartner, een klankbord, iemand die je helpt te ontwikkelen in het omgaan met moeilijk gedrag. Zonder dat er direct sprake is van een persoonlijk ontwikkelingstraject of een grote verandering binnen het team te realiseren.

Cardia

"Medewerkers zijn alerter geworden op signalen en hebben handelingsalternatieven ontwikkeld om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan"
Training voor aandachtsfunctionarissen omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Anne Kramer
Teamleider Zorg & Welzijn en Aandachtsfunctionaris Veilige Zorgrelatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis​

"De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend"
Beleid grensoverschrijdend gedrag voorbeeld ziekenhuis Albert Schweitzer referentie Trifier
Marjolein Jochems
Hoofd Afdeling Psychiatrie

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders