Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Escalaties Speciaal Onderwijs

“Meer grip op moeilijke situaties, bekwaamheid en vertrouwen. En beduidend minder escalaties”

De Antoon van Dijkschool is een regioschool voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Ze bieden onderwijs en zorg aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, vanuit de gedachte: één kind één plan. Dit doen ze samen met de ouders/verzorgers van de leerlingen en hun partners in onderwijs, zorg en arbeid.

“De aanleiding om met Trifier samen te werken gaat terug naar een aantal jaar geleden”, vertelt Irma. Ze geeft aan dat de school toen te maken had met grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid in één van de klassen. Daar was goede en veilige interventie bij nodig, waarvoor ze de hulp van Trifier inschakelden. Irma: “ We hebben toen in een relatief korte tijd in samenwerking met Trifier een aantal interventies ingezet, die goed hebben gewerkt. Daardoor kwam de rust weer terug in de groep”.

Het resultaat is zo goed bevallen bij de school dat ze hebben besloten het volledige team te trainen. Ook omdat ze zien dat de doelgroep verandert en ze vaker te maken krijgen met externaliserend gedrag. Ze merkten ook dat ze eigenlijk onvoldoende toegerust waren, en dat daar antwoorden op moesten komen. Niet alleen voor die ‘ene’ klas, ook voor het hele team.

Er leefden in het team vragen: Hoe ga je nu om met externaliserend en grensoverschrijdend gedragWat mag wel, wat niet? Irma legt uit: “Er zat geen lijn in, waardoor er onduidelijkheid was. We moesten én wilden hier iets mee, voor zowel de veiligheid van onszelf als voor de cliënten.”

Irma geeft aan dat het grootste, belangrijkste inzicht dat het traject met Trifier heeft opgeleverd de verandering in mindset bij de medewerkers is. Irma licht toe: “Het inzicht dat je als leerkracht zelf een belangrijkste rol speelt in het escaleren of de-escaleren van gedrag. Dat je je afvraagt, wat gebeurt er bij mij als leerkracht, waar zit mijn spanning?” Het gebruik van modellen en tools om te komen tot een methodische aanpak, ook als het moeilijk is of tijdens oplopende spanning, draagt hier aan bij. Het gaat om de interactie, doe je wat je zegt, was het aanbod voor de leerling passend, heb je rekening gehouden met, hoe duidelijk ben je geweest? Irma: “Kijk niet alleen naar het gedrag. Deze aanpak is zo mooi omdat het je leert te kijken naar de mens áchter het gedrag. Het is van belang om deze aanpak structureel weg te zetten én dat het geborgd wordt.”

Door de inzet van het traject met Trifier merken ze positieve veranderingen. Er is meer grip op moeilijke situaties en een groeiend gevoel van bekwaamheid en vertrouwen hoe om te gaan met complexe communicatie en gedrag. Irma geeft een voorbeeld: “Ik heb nu nauwelijks meer spanning als er een boze leerling voor me staat. Wat ik doe is goed kijken, luisteren en dan daarop anticiperen.” Er is bij Irma en het team heel erg de overtuiging: dit is de goede manier. Met als gevolg dat leerlingen sneller terug in de onderwijssituatie kunnen en de lessen weer volgen. Escalaties kunnen ze nu beter voorkomen waardoor veiligheid van leerlingen en het personeel verbeterd is. Irma zegt trots: “In de praktijk zijn er ook minder escalaties en incidenten, dat merken we zelf en zien we ook terug in de registratie.”

Verder geeft Irma aan dat ze nu heel duidelijk grenzen stellen. Ze durven die nu eerder te stellen, er is waakzaamheid. En ze zijn kritischer geworden; hoe lang gaan wij hier nog mee door. Ze geven duidelijk aan: zo willen wij omgaan met veiligheid in het onderwijs.

Hoe ze zorgen dat het geleerde in de dagelijkse praktijk wordt toegepast? Irma vertelt: “Eerst hebben we 1 interne trainer opgeleid via Trifier. Dat zijn er nu 3. Zij zijn de ‘aanjagers’ van ontwikkeling en aanpak.”

Men blijft op herhalingstraining komen en brengt dan casuïstiek in. De interne trainers worden betrokken bij de evaluatie van een escalatie maar vooral ook ter voorkoming ervan. Ze zorgen voor borging door interne trainingen voor het team, en nieuwe medewerkers volgen verplicht training. “We blijven trainen, oefenen, veel oefenen, niet alleen de techniek vooral de aanpak, mindset en ons eigen gedrag”, aldus Irma.

Irma vertelt dat ze in gesprek met andere onderwijsorganisaties de Trifier methodiek en visie aanbeveelt. “Maar niet alleen in onderwijs”, zegt ze, “ook bij zorgorganisaties!” De toegevoegde waarde in de samenwerking met Trifier zit volgens haar in het ontzettend goed meedenken in het proces en de ontwikkeling binnen de school. En wanneer zij eens ergens minder tevreden over is, speelt Trifier daar goed op in, zo geeft Irma aan. “Maar ook”, zegt ze, “wordt er door Trifier op de rem ‘getrapt’ als we iets nog niet helemaal eigen gemaakt hebben. Echt maatwerk”, zo sluit Irma af.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders