Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Omgaan met probleemgedrag in de zorg Attent Zorg en Behandeling ervaring Trifier

“Bewustzijn van je eigen handelen wordt zichtbaar, en wat dat doet met het gedrag van de cliënt”

Attent Zorg en Behandeling levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Elst. Ze leveren die diensten daar waar de cliënt verblijft. Dat kan in één van hun elf woonzorglocaties zijn, maar ook bij de cliënt thuis. Attent medewerkers hebben in een aantal locaties o.a. te maken met een Gerontopsychiatrische doelgroep en cliënten met dementie en gedragsproblemen. Wat soms ‘probleemgedrag’ met zich meebrengt, of in ieder geval gedrag waarmee de hulpverleners niet altijd wisten om te gaan.

Attent reikte daarvoor al reguliere scholing aan via een andere aanbieder, maar de medewerkers gaven aan dat dat niet passend was voor de bovenstaande doelgroep.  Het gaf hun niet genoeg handvatten in de dagelijkse praktijk en werkzaamheden. “Toen zijn we op zoek gegaan”, vertelt Rianne, “via navraag bij GGZ collega’s, zijn we uiteindelijk bij Trifier uitgekomen. Dat sprak aan”. Ze vervolgt: “Het gesprek voelde goed, kwam professioneel over en we voelden ons gehoord.”

De aanvulling van de Trifier trainers is heel prettig. Het zijn twee behoorlijk verschillende personen en ze vullen elkaar juist mooi aan, aldus Rianne: “Wanneer ik een vraag heb of wanneer er feedback uit de groep is gekomen, is het heel fijn om samen in gesprek te gaan én te blijven. Trifier en haar trainers staan daar altijd voor open.”

Op de afdeling komt regelmatig agressief gedrag voor. Medewerkers vonden dat niet prettig en voelden zich niet gesteund. De persoonlijke veiligheid kwam daardoor in het gedrang. Attent zag dat en zorgde ervoor dat er dus een andere training aangeboden werd, die van Trifier. Rianne: “En dat aanbod sloeg aan. Medewerkers hebben het inzicht gekregen dat er verschillende agressievormen zijn, hoe die te herkennen en ze hebben geleerd hoe de agressie te de-escaleren”.

Binnen Attent worden de trainingen op niveaus gecombineerd, deelnemers met verschillende functies komen in één trainingsgroep bij elkaar. Voor sommigen betekende de training dan een herhaling, maar dat wordt als fijn ervaren. Rianne: “Medewerkers vertellen dat ze door het trainen en het oefenen met een trainingsacteur écht de praktijk voorgesteld krijgen en zo ook echt te voelen wat bepaald handelen doet, wat er gebeurt. Bij jou als professional en bij de cliënt. Er komt een herkenning en ook erkenning. Bewustzijn van je eigen handelen wordt zichtbaar, en wat dat doet in gedrag bij de ander”.

De verandering die ze nu zien bij de medewerkers is vooral op individuele ontwikkeling en groei. Medewerkers voelen zich meer zelfverzekerd. Wat zich natuurlijk ook terug laat zien op de afdeling. Nog niet alle teams zijn getraind, daar wordt wel aan gewerkt. En, zo vult Rianne aan: “We maken een scholingsplan en gaan ons agressiebeleid aanpassen naar de methodiek van Trifier, zoals het Crisisontwikkelingsmodel. Zo waarborgen we alles in onze organisatie, voor huidige en nieuwe medewerkers, in de praktijk en ook voor de lange termijn.”

Het doel van Attent voor dit traject is dat medewerkers zich gesteund en veilig voelen om op de afdeling te zijn en daar te werken. Om samen met je collega’s een team te vormen, grenzen te stellen. Grenzen in eigen veiligheid. Rianne: “Binnen heel Attent kijken we om met Trifier te gaan werken. Ik benoem Trifier ook zeker extern wanneer ik in gesprek ben met professionals buiten Attent als het gaat over agressie en de-escaleren.”

Samenwerken met Trifier is volgens Rianne, korte lijntjes, je als organisatie gezien voelen en er samen uitkomen: “Tijdens de eerste lockdown, en ook nu nog steeds, werd gelijk gedacht in oplossingen. Dat waarderen wij enorm en maakt het verschil: samen de verantwoordelijkheid delen.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders