Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
De-escalerend handelen in zorg en welzijn

“Er is een aanspreekcultuur ontstaan, elkaar onderling bevragen. En de Trifier methodiek is onderwerp tijdens overleggen”

Pantein wil maatwerk bieden aan iedereen met een vraag op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn en wonen. Dit kan alleen als mensen kunnen kiezen uit een goed en veelzijdig aanbod. Met het Maasziekenhuis, Zorgcentra & Thuiszorg Pantein, Pantein Extra en Welkom Kraamzorg biedt Pantein een zeer brede dienstverlening. Maasziekenhuis Pantein is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de 130.000 bewoners van de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Het ziekenhuis is modern, kleinschalig en overzichtelijk. Het personeel is vriendelijk, gastvrij en professioneel.

Pantein was destijds op zoek naar een partij die hen kon helpen met de-escalerend handelen. Dat hadden ze nog niet in het verpleeghuis. Via contact met een collega-instelling werd hen Trifier aangeraden. Er ontstond met de tijd een andere vraag rondom de-escalerende vaardigheden, zodat ook het ziekenhuis met Trifier ging werken.

Margriet: “Vooral de diversiteit in het ziekenhuis rondom de vraag voor de-escaleren speelt. Op de SEH is er een andere vraag op dit thema dan bijvoorbeeld bij de Verloskundige afdeling”. Het gesprek met Trifier vonden ze heel plezierig en het meedenken en maatwerk worden genoemd als pluspunten. Margriet: ”Verpleegkundigen zeggen zich te herkennen, het leerrendement is hoog”.

Het zijn kritische medewerkers; dus het is een goed teken dat ze aangeven heel tevreden te zijn. Ingrid: “Het maatwerk is echt gericht op de groep en op de vraag die er ligt. Ze krijgen er echt inzichten door die ook weer helpen in het grenzen stellen en de regie houden”.  Zoals laatst een medewerker vertelde na een Trifier training: “Ik had me nooit gerealiseerd dat ik geslagen werd, dacht dat het bij het ziektebeeld hoorde”.

Er is bewustwording tot stand gekomen bij medewerkers zo vertellen ze beiden. Dat maakt ook dat er een aanspreekcultuur is ontstaan, om elkaar onderling te bevragen en de Trifier methodiek is onderwerp tijdens overleggen. Ingrid: “Er is bewustwording van de eigen houding”.

Een belangrijk doel voor Pantein van het Trifier traject en de trainingen is veiligheid. Dat is nu ook financieel geborgd in de organisatie. Daarmee wil Pantein de medewerkers iets bieden om zich gezien en gehoord te worden; helderheid en afspraken over ‘wie doet wat op welk moment’. Pantein is geen groot ziekenhuis, maar ze hebben wel alles in huis. Binnen het Maasziekenhuis worden alle afdelingen cyclisch getraind naar behoefte. Dit kan zijn een basistraining of een verdiepende training de-escalerend gedrag met casussen uit de dagelijkse praktijk. Het betreft hier onder andere de afdelingen SEH, IC, Obstetrie en de klinische afdelingen. Het varieert tevens in functie van verpleegkundige tot baliemedewerker.

Belangrijk na een training is dat het geleerde geborgd wordt en opgenomen wordt in de bedrijfsprocessen van de organisatie. Daarom wordt er een meerjarenplan gemaakt. En wordt ingezet op de herhalingsfactor van trainingen, het ‘opfrissen’. Margriet: “De organisatie verandert, maar het gedrag verandert ook. Er is een bepaalde verharding bij mensen. En de omgevingsfactoren spelen ook mee (familie, vrienden). We stellen onszelf ook vragen, of we op bepaalde zaken voorbereid zijn. Zo houden we onszelf scherp”. Ingrid noemt nog een voorbeeld: “Het bespreken van iets onder stress is lastig. Als er iets fysieks aan de hand is begrijpen we die stress als professional en patiënt vaak wel. Bij emotie wordt dat lastiger, omdat het niet direct te duiden is”. Margriet vult aan: “We borgen dit door het cyclisch onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers”. Hoe we dat doen? “Wat Trifier ook bedenkt”, zegt ze lachend en vol vertrouwen.

Beiden sluiten af met te zeggen wat voor hen de meerwaarde is in het samenwerken met Trifier: “Trifier denkt goed met ons mee, zijn klantgericht, positief, optimale afstemming en maatwerk”. Ingrid voegt toe: “Bij een ander onderdeel van Pantein, de Thuiszorg, speelt ook een dergelijke hulpvraag, bij hen heb ik Trifier van harte aanbevolen”.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders